Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
09:23 | 28/01/2023 GMT+7

Đóng góp của đối ngoại nhân dân trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris

aa
Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là một mốc son sáng chói trong lịch sử ngoại giao Việt Nam và lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước của dân tộc ta. Đối ngoại nhân dân đã có đóng góp rất quan trọng vào thành công đó.
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Hội nghị Paris về Việt Nam: đối ngoại nhân dân tiên phong, phát huy tối đa thế mạnh Hội nghị Paris về Việt Nam: đối ngoại nhân dân tiên phong, phát huy tối đa thế mạnh
Bạn bè quốc tế mít-tinh ủng hộ Việt Nam.
Bạn bè quốc tế mít-tinh ủng hộ Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, về đoàn kết quốc tế và kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về vai trò của đối ngoại nhân dân và chiến tranh nhân dân đã được phát triển thành đường lối của Đảng ta, được vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn cách mạng nước ta, mà đỉnh cao là trong thời gian kháng chiến chống Mỹ, trở thành một nhân tố quyết định trong thắng lợi của cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta tại Hội nghị Paris.

Chinh phục bằng đạo lý

Sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ là kết quả của quá trình vận động, đấu tranh trên mặt trận đối ngoại nhân dân ngay từ sau khi đất nước ta giành được độc lập, với việc thành lập các tổ chức hữu nghị song phương và đa phương đầu tiên ngay từ năm 1945 (với tổ chức đầu tiên là Hội Việt - Mỹ) và trong suốt các thập kỷ 1950, 1960.

Ngay từ những năm 1947-1948, theo chỉ đạo của Bác Hồ, các đoàn cán bộ của ta đã được cử ra nước ngoài để tuyên truyền về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới và tiếp cận với phong trào hòa bình và đoàn kết của cách mạng thế giới.

Năm 1950, Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt Nam được thành lập, tham gia sáng lập Hội đồng hòa bình thế giới, gắn cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân ta với phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.

Thực hiện sáng tạo truyền thống ngoại giao tâm công của cha ông ta “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn” và lời dặn của Bác Hồ: “Đường lối tấn công vào lòng người, chinh phục bằng đạo lý, chuyển hóa bằng nhân tình, thuyết phục lòng người để nhân lên sức mạnh của chính nghĩa”, đối ngoại nhân dân đã tìm ra những điểm tương đồng, khai thác mọi khả năng để tập hợp lực lượng, hình thành mặt trận đoàn kết ủng hộ Việt Nam theo nhiều tầng, nấc, với ưu tiên hàng đầu là làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ về Việt Nam, về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta, lấy đó làm nền tảng để thu hút sự ủng hộ của quốc tế.

Từ năm 1960, với sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đã hình thành một mũi tiến công mới với nòng cốt là ngoại giao nhân dân, tích cực thực hiện chủ trương của Đảng về phối hợp vận động quốc tế, nâng cao vị trí của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (VNDCCH), tranh thủ sự công nhận và ủng hộ quốc tế đối với Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CPCMLT).

Sau khi ký Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đoàn đại biểu chính phủ ta tại Hội nghị Paris về Việt Nam đã tổ chức chiêu đãi cảm ơn các bạn Pháp do Đảng Cộng sản Pháp cử đến hỗ trợ đoàn.
Sau khi ký Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, Đoàn đại biểu chính phủ ta tại Hội nghị Paris về Việt Nam đã tổ chức chiêu đãi cảm ơn các bạn Pháp do Đảng Cộng sản Pháp cử đến hỗ trợ đoàn.

Các tổ chức đoàn thể nhân dân của hai miền Nam - Bắc đã vận dụng nhuần nhuyễn phương châm “tuy hai mà một, tuy một mà hai”, phối hợp chặt chẽ và tích cực tổ chức, triển khai nhiều hoạt động ngoại giao song phương và đa phương hết sức hiệu quả.

Hàng trăm đoàn của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đi hàng chục nước châu Á, châu Âu, châu Phi, Mỹ La-tinh và Bắc Mỹ, đến cả nhiều nước đồng minh và sân sau của Mỹ, tận dụng mọi cơ hội mở rộng tiếp xúc, gặp gỡ các tổ chức quốc gia và quốc tế, tham gia rộng rãi các hội nghị, đại hội, diễn đàn và tòa án quốc tế, phối hợp với lực lượng nòng cốt là nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và các Đảng cộng sản, cánh tả, các lực lượng tiến bộ ở các nước tư bản và các nước mới giành độc lập dân tộc trên khắp các châu lục tại mọi diễn đàn, tham gia vào các cơ chế lãnh đạo và các hoạt động của các tổ chức dân chủ quốc tế.

Qua đó, các đoàn đã cung cấp thông tin, nhân chứng, tư liệu về tội ác của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, giới thiệu đường lối, chính sách của Mặt trận và CPCMLT cùng thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ đoàn kết với cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thông điệp Việt Nam đưa ra trong các tiếp xúc trên kênh nhân dân rất rõ ràng và nhất quán. Đó là vạch trần bản chất cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, khẳng định ý chí kiên cường quyết tâm chiến đấu hy sinh của hai miền Nam, Bắc vì độc lập tự do, thống nhất đất nước và thiện chí sẵn sàng đàm phán, tìm giải pháp mang lại hoà bình.

Trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị Paris, Đoàn đàm phán của ta đặc biệt chú trọng khai thác kênh đối ngoại nhân dân, đã tổ chức hàng ngàn cuộc họp báo, tiếp xúc, trả lời phỏng vấn để thông tin tới dư luận, làm sáng tỏ lập trường chính nghĩa của ta và bác bỏ những thông tin xuyên tạc.

Cô Raymonde Dien xin chữ ký ông Xuân Thủy
Cô Raymonde Dien xin chữ ký ông Xuân Thủy.

Hai mũi giáp công

Hoạt động đối ngoại nhân dân của ta đã mang lại những kết quả rất quan trọng. Các phong trào và tổ chức đoàn kết ủng hộ Việt Nam ra đời tại nhiều nước và lan rộng trên toàn thế giới. Nhiều Hội nghị ủng hộ nhân dân Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước được Hội đồng Hòa bình thế giới, Hội Liên hiệp Sinh viên quốc tế, Hội Luật gia Dân chủ quốc tế, Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới, Liên Hiệp Công đoàn thế giới, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế, Ủy ban Luật gia quốc tế, Ủy ban đoàn kết châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh tổ chức.

Nhiều Tòa án quốc tế quốc tế họp tại Thụy Điển, Nhật Bản, Đan Mạch, Pháp, Đức, Toà án Bertrand Russel xét xử tội ác chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam mạnh mẽ lên án chiến tranh xâm lược, đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh. Các cuộc biểu tình, bãi công phản đối chiến tranh, những ngày đoàn kết với nhân dân Việt Nam, các hoạt động quyên góp, hiến máu tình nguyện, ủng hộ Việt Nam được tổ chức ở nhiều nước trên khắp thế giới. Với những hoạt động rất phong phú lôi cuốn hàng triệu người tham gia, phong trào đoàn kết, ủng hộ Việt Nam đã tạo thành sức mạnh to lớn, tác động mạnh mẽ đến chính sách của nhiều chính phủ trên thế giới.

Đặc biệt, đối ngoại nhân dân đã chú trọng công tác vận động, tuyên truyền nhân dân Mỹ, hình thành hai mũi giáp công theo đúng định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhân dân Mỹ đánh từ trong đánh ra, nhân dân ta đánh từ ngoài đánh vào. Hai bên giáp công mạnh mẽ thì đế quốc Mỹ nhất định sẽ thua, nhân dân Việt - Mỹ nhất định sẽ thắng.

Đó sẽ là thắng lợi vẻ vang của mặt trận thống nhất nhân dân hai nước; mà cũng là thắng lợi chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa”. Quán triệt tư tưởng “thêm bạn, bớt thù” của Bác Hồ, ta phân biệt rõ ràng: “đế quốc Mỹ là kẻ thù và nhân dân Mỹ là người bạn của nhân dân Việt Nam”, chia sẻ nỗi đau mất mát với người dân Mỹ.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ta cũng đã chủ động tiếp cận với các nhà hoạt động hòa bình, dân chủ Mỹ để thông tin về tình hình Việt Nam. Năm 1968, cuộc gặp lịch sử giữa nhân dân Việt Nam - Mỹ đã được tổ chức tại Bratislava (Tiệp Khắc), đánh dấu sự phối hợp trên quy mô lớn và trực tiếp giữa phong trào phản chiến ở Mỹ và cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình và công lý của nhân dân Việt Nam.

Phong trào nhân dân Mỹ chống chiến tranh xâm lược Việt Nam hình thành và phát triển ngay trong lòng nước Mỹ, thu hút hàng triệu người Mỹ thuộc đủ mọi thành phần tham gia.

Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân tiến bộ Mỹ ra đời tháng 07/1968 với nhiệm vụ làm đầu mối quan hệ với tất cả các tổ chức cá nhân trong phong trào phản chiến ở Mỹ đã đón hàng trăm lượt bạn bè Mỹ, trong đó có các nhà báo, luật sư, các nghệ sĩ nổi tiếng như Jane Fonda, Joan Baez sang thăm miền Bắc.

Được tận mắt chứng kiến tội ác của quân đội Mỹ và cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân ta, những người bạn Mỹ đã lên tiếng mạnh mẽ, viết bài, phát biểu tại các diễn đàn tại Mỹ và quốc tế đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh. Với tinh thần thiện chí và nhằm ủng hộ, đề cao vai trò của phong trào phản chiến ở Mỹ, qua kênh đối ngoại nhân dân ta đã tổ chức nhiều đợt trao trả phi công Mỹ bị bắt cho các đại diện của phong trào.

Cuộc kháng chiến anh dũng và thắng lợi của quân và dân ta, sự nhân đạo, khoan dung của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với ngay cả những kẻ thù đã tàn phá, gây nên bao đau thương, chết chóc đối với đất nước mình đã lay động trái tim, thức tỉnh lương tri nhân loại, trong đó có nhân dân Mỹ.

Nhiều cuộc biểu tình phản chiến đã nổ ra với quy mô lớn với sự tham gia của hàng triệu người từ tất cả các tầng lớp, phụ nữ, thanh niên, các tôn giáo, đã làm rung chuyển thủ đô Washington và nhiều thành phố lớn của Mỹ. Đối ngoại nhân dân đã góp phần thúc đẩy việc “đưa chiến tranh Việt Nam vào trong lòng nước Mỹ”.

Với việc phong trào của nhân dân Mỹ đòi sớm chất dứt chiến tranh ngày càng mạnh và những thất bại nặng nề trên chiến trường, đặc biệt là trong cuộc chiến ở Thành cổ Quảng Trị mùa Hè 1972 và cuộc chiến “Điện Biên Phủ trên không” ở Hà Nội, Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris vào tháng 01/1973 với các điều khoản ghi nhận cam kết của Mỹ tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, quy định việc Mỹ rút hết quân khỏi Việt Nam và Đông Dương trong khi quân đội của miền Bắc Việt Nam vẫn tiếp tục ở lại miền Nam Việt Nam.

Chúng ta đã thực hiện được chủ trương của Đảng và Bác Hồ “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”, tạo điều kiện thuận lợi cho quân và dân Việt Nam giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam vào tháng 04/1975 và thống nhất đất nước.

Đúng như lời của đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao của CPCMLT: “Trong lịch sử thế giới chưa từng có phong trào đoàn kết quốc tế nào rộng lớn, sâu sắc, bền bỉ suốt hai thập kỷ như phong trào đoàn kết quốc tế với nhân dân Việt Nam chống Mỹ, cứu nước”.

Sự ủng hộ hết lòng của bạn bè quốc tế đã gây sức ép lớn lên chính quyền Mỹ và cũng là nguồn sức mạnh cổ vũ cho đoàn đàm phán Hiệp định Paris, cho nhân dân ta ở cả hai miền kiên cường chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng.

Kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về Việt Nam, chúng ta tưởng nhớ và tri ân công ơn của những người bạn quốc tế ở khắp mọi nơi trên thế giới đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và phẩm giá con người, trong đó có những người bạn đã tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ.

Đối ngoại nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là trong giai đoạn đàm phán tại Hội nghị Paris, đã để lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu, có giá trị cho tới hôm nay. Trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, khó dự báo, hòa bình, ổn định và phát triển đang đứng trước nhiều thách thức gay gắt, đối ngoại nhân dân, với tư cách là một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại, cần phát huy thế mạnh của mình, gắn kết và phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước làm tốt vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài để xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam và tích cực đóng góp vào phong trào của nhân dân tiến bộ trên thế giới vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

Hiệp định Paris: Chiến thắng vĩ đại của Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới Hiệp định Paris: Chiến thắng vĩ đại của Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới
Tuyên truyền cho nhân dân thế giới hiểu về tính chất chính nghĩa cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam; tập hợp nhu yếu phẩm, hàng viện trợ; tổ chức các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam, tích cực vận động dỡ bỏ lệnh cấm vận với Việt Nam, đấu tranh cho các chính sách hỗ trợ nạn nhân chiến tranh… Đó là một số những giải pháp được bạn bè quốc tế triển khai để ủng hộ cuộc kháng chiến của Việt Nam. Sự ủng hộ đó đã góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của Hiệp định Paris 50 năm trước và thiết thực vun đắp cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước hôm nay.
VUFO năm 2023:  Đối ngoại nhân dân chú trọng phát triển kinh tế - xã hội VUFO năm 2023: Đối ngoại nhân dân chú trọng phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2023, chủ đề công tác trọng tâm của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) là “Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đó là khẳng định của Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trong cuộc trao đổi với báo chí trước thềm năm mới Quý Mão 2023.
Theo Báo Thế giới & Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Liên hoan giao lưu lãnh đạo trẻ ASEAN – Trung Quốc lần thứ 10

Liên hoan giao lưu lãnh đạo trẻ ASEAN – Trung Quốc lần thứ 10

Nhận lời mời của Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cử đoàn 7 đại biểu tham dự Liên hoan giao lưu lãnh đạo trẻ ASEAN – Trung Quốc lần thứ 10 tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 20-24/5/2024.
Bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô

Bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô

Chiều 22/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO) phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn Vai trò đối ngoại và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tham gia Hội nghị có hơn 300 cán bộ, đoàn viên là đại diện các sở, ban ngành, các Hội hữu nghị, tổ chức thành viên HAUFO và các cán bộ đoàn của các trường cao đẳng, đại học và học viện trên địa bàn Thủ đô.
Thanh niên là lực lượng tiên phong trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Thanh niên là lực lượng tiên phong trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Đây là tinh thần được các đại biểu tham dự Diễn đàn Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Chủ đề "Nhân dân làm ngoại giao, việc nhỏ ý nghĩa lớn" ngày 11/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thống nhất. Diễn đàn do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Thành đoàn TP.HCM tổ chức, nằm trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác lần thứ VIII năm 2024,

Các tin bài khác

Sinh viên Bỉ dạy tiếng Anh miễn phí cho những người bạn Việt Nam

Sinh viên Bỉ dạy tiếng Anh miễn phí cho những người bạn Việt Nam

Gần 3 tháng thực tập và tham gia các hoạt động tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, những sinh viên đến từ Trường Odisee University College (Bỉ) đã có nhiều trải nghiệm thú vị và những kỷ niệm khó quên.
Nhà lãnh đạo Singapore Lý Hiển Long: Người luôn tìm ra những giải pháp "cùng thắng" cho những vấn đề khó

Nhà lãnh đạo Singapore Lý Hiển Long: Người luôn tìm ra những giải pháp "cùng thắng" cho những vấn đề khó

"Thủ tướng Lý Hiển Long là một chính khách có tầm nhìn xa trông rộng, một người hết lòng với đồng bào và đồng sự của mình. Một con người như vậy chắc chắn sẽ luôn có vị trí cao trong trái tim mọi người, đồng bào mình và bạn bè quốc tế…", ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Singapore chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam nhân dịp nhà lãnh đạo Singapore chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm.
Chiến thắng 30/4 trong ký ức bạn bè Mỹ Latinh

Chiến thắng 30/4 trong ký ức bạn bè Mỹ Latinh

Rạng sáng ngày 30/4/1975 theo giờ Nam Mỹ, cậu bé 11 tuổi Jesús Germán Faría Tortosa choàng tỉnh bởi âm thanh “Vietnam ganó, Vietnam ganó” từ phía ngoài.
Helmut Kutin - người cha đặc biệt của hàng nghìn em nhỏ tại các Làng trẻ SOS qua đời

Helmut Kutin - người cha đặc biệt của hàng nghìn em nhỏ tại các Làng trẻ SOS qua đời

Helmut Kutin, nguyên Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế vừa qua đời do bệnh nặng tại bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan, hưởng thọ 83 tuổi. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho một nhiệm vụ duy nhất là giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mong mỏi mang đến cho trẻ em một mái ấm yêu thương.

Đọc nhiều

Các tổ chức nhân dân Việt Nam chuẩn bị tham gia Diễn đàn nhân dân ASEAN 2024

Các tổ chức nhân dân Việt Nam chuẩn bị tham gia Diễn đàn nhân dân ASEAN 2024

Ngày 24/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị các tổ chức nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF) 2024 dự kiến được tổ chức tại Timor Leste.
35 trường đại học và THPT tham gia Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” năm 2024

35 trường đại học và THPT tham gia Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” năm 2024

Từ ngày 25-26/5, tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 23 dành cho sinh viên các trường đại học khu vực miền Bắc và miền Trung và Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 17 dành cho học sinh các trường trung học phổ thông (THPT) khu vực miền Bắc và miền Trung.
Những ngôi sao hàng đầu từ K-pop và V-pop hội tụ Lễ hội quảng bá du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam

Những ngôi sao hàng đầu từ K-pop và V-pop hội tụ Lễ hội quảng bá du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam

Nhằm quảng bá mạnh mẽ hơn nữa du lịch Hàn Quốc đến du khách Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tổ chức Lễ hội Du lịch Hàn Quốc 2024 vào ngày 25 - 26.5 tại K-Town, Ocean City, Hưng Yên.
Tương thông về văn hoá nhận thức giữa Việt Nam và Trung Quốc: Tài sản quý báu vun đắp tình hữu nghị của nhân dân hai nước

Tương thông về văn hoá nhận thức giữa Việt Nam và Trung Quốc: Tài sản quý báu vun đắp tình hữu nghị của nhân dân hai nước

Cùng với sự gần gũi về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, văn hoá truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều đặc điểm tương thông, đặc biệt là trong văn hoá nhận thức. Tương thông văn hoá cũng là một trong những nền tảng quan trọng để củng cố và thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu.
Lớn lên từ biển

Lớn lên từ biển

Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Đức Thạnh - ngư dân tiêu biểu ở làng chài Mỹ Á, phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ). Anh cùng những người bạn dọc ngang khắp biển cả, đặc biệt là bám ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa để đánh bắt hải sản.
100 học giả, nhà nghiên cứu quốc tế tham gia hội thảo Biển Đông tại Ba Lan

100 học giả, nhà nghiên cứu quốc tế tham gia hội thảo Biển Đông tại Ba Lan

Ngày 24/5, hội thảo “Biển Đông: Hợp tác nghiên cứu và phát triển” đã diễn ra tại Đại học tổng hợp Vacsava của Ba Lan.
Vùng 5 Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo cho hơn 1.500 người dân tại tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo cho hơn 1.500 người dân tại tỉnh Cà Mau

Từ ngày 21 đến 24/5, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức thông tin về biển, đảo tại 3 huyện: Ngọc Hiển, Năm Căn và Phú Tân.
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
cap nhat thong tin dat nuoc nga cho nhung nguoi ban viet nam
inforgraphic quan ly phuong tien co gioi nuoc ngoai tham gia giao thong tai viet nam
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
Xin chờ trong giây lát...
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 22/5), nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội có mưa rào và dông về đêm

Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội có mưa rào và dông về đêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Cảnh báo tình trạng lừa đảo đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Ngày 16/5, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo người lao động Việt Nam đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp.
Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, đêm mưa dông

Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, đêm mưa dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 14/5, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm mưa dông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.
Sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2024, sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và 5-7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão (từ tháng 9-11/2024).
Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động