Năm 2023, chủ đề công tác trọng tâm của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) là “Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đó là khẳng định của Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trong cuộc trao đổi với báo chí trước thềm năm mới Quý Mão 2023.
Công tác đối ngoại nhân dân năm 2023: Chủ động, hiệu quả, thực chất, có chiều sâu Công tác đối ngoại nhân dân năm 2023: Chủ động, hiệu quả, thực chất, có chiều sâu
Năm 2023 VUFO tiếp tục xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng về đối ngoại nhân dân một cách thực chất, có chiều sâu, phù hợp với đặc thù của từng tổ chức, địa phương. Công tác đối ngoại nhân dân của VUFO sẽ được triển khai theo hướng chủ động và hiệu quả, hướng đến chủ đề “Đối ngoại nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội”.
Đổi mới, phát huy vai trò đối ngoại nhân dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Đổi mới, phát huy vai trò đối ngoại nhân dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội
“Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”. Đây là chủ đề công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 được thống nhất tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra ngày 10/1/2023 tại Hà Nội.
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Ảnh: Thu Hà).
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Ảnh: Thu Hà).

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nói: Chúng tôi chọn chủ đề này dựa trên những ưu tiên của Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định năm 2023 là năm bản lề thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Trong quá trình khắc phục hậu quả của dịch Covid -19, chúng ta đã mất khoảng 2 năm sau Đại hội và bây giờ là năm thứ 3, năm có ý nghĩa quyết định. Chúng ta phải nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời để tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, phát triển bền vững.

Nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân (ĐNND), một trong các trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam là đảm nhiệm sứ mệnh, vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Xin bà cho biết định hướng chương trình hành động cho chủ đề công tác này?

- Năm 2023, Việt Nam có nhiều dịp kỷ niệm quan hệ ngoại giao với các nước như: Nhật Bản, Canada, Argentina, Pháp, Bỉ, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh… Đây cũng là năm kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. Chúng ta cần tận dụng dịp này để thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. VUFO xác định tăng cường tính thiết thực, hiệu quả của các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm để khai thác và mở rộng mạng lưới đối tác.

Chúng ta sẽ chú trọng những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để huy động nguồn lực tri thức, kinh nghiệm, công nghệ phục vụ phát triển đất nước. Ví dụ, với đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản có thế mạnh của cộng đồng người Hàn Quốc, Nhật Bản ở Việt Nam, người Việt Nam ở các nước này, thế mạnh về đầu tư, thế mạnh công nghệ… chúng ta có thể khai thác.

Năm 2023, chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. Đây cũng là dịp để tăng cường gắn kết với bạn bè. Chúng ta sẽ đón các bạn quốc tế đã từng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định, cũng như các bạn đã có nhiều đóng góp trong đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh và sau này là vận động cho bình thường hóa và hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước.

VUFO tiếp tục triển khai Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025 và triển khai Nghị định 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Công tác này phải gắn với mục tiêu chính trị, đối ngoại; có kế hoạch vận động viện trợ thiết thực, hiệu quả; xây dựng dữ liệu về nhu cầu viện trợ. Năm 2022, trong bối cảnh rất khó khăn, hoạt động vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài vẫn đạt được những kết quả khả quan, thu hút trên 200 triệu USD.

Xin bà cho biết những giải pháp chính để thực hiện các chương trình này?

- Theo tôi, điều đầu tiên là quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối đối ngoại của Đảng, đặc biệt là những chủ trương, đường lối mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra. Điều này cũng được thể hiện rõ trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Làm sao để chúng ta kiên định mục tiêu, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời cũng linh hoạt về sách lược để kết hợp hài hoà với đóng góp vào lợi ích chung của nhân loại vì sự tiến bộ, công bằng và phát triển bền vững.

Thứ hai là sự phối hợp thống nhất và chặt chẽ giữa ba trụ cột của đối ngoại: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ĐNND.

Thứ ba là sự gắn kết chặt chẽ giữa trung ương và địa phương. Năm 2022, công tác ĐNND ở các địa phương rất tích cực, có nhiều mô hình, phương thức sáng tạo, thu hút được sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân từ Cao Bằng tới Cà Mau.

Sự kiện nổi bật là năm qua VUFO đã lần đầu tiên tổ chức rất thành công Hội nghị toàn quốc về công tác ĐNND tại tỉnh Cao Bằng. Toàn bộ các nội dung, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước được quán triệt và thảo luận rất sôi nổi ở Hội nghị này. Sự kiện cũng tạo tiền đề cho các hoạt động tương tự của VUFO trong những năm tiếp theo. Năm 2022, VUFO cũng đã tiến hành 1 đợt tuyển dụng cán bộ, đội ngũ chuyên trách về ĐNND và đã lựa chọn được những ứng cử viên tốt. Các nhân sự mới đã có thể đóng góp được ngay, rất nhanh hoà nhập với guồng máy và lĩnh vực công tác của VUFO.

Quang cảnh lớp đào tạo, bồi dưỡng cho công chức mới tuyển dụng của VUFO năm 2022 (Nguồn: VUFO).
Quang cảnh lớp đào tạo, bồi dưỡng cho công chức mới tuyển dụng của VUFO năm 2022 (Nguồn: VUFO).

Theo bà, năm 2023 công tác ĐNND sẽ có những thuận lợi và khó khăn gì?

- Năm 2023 được dự báo tiềm ẩn nhiều khó khăn và thách thức. Có ý kiến cho rằng đây là thời điểm mang tính bước ngoặt, thế giới sẽ chuyển sang một giai đoạn mới. Chúng ta cũng đang phải đối mặt với những thách thức hiện hữu: cạnh tranh nước lớn, xung đột ở Ukraine, lạm phát, khủng hoảng về năng lượng, giá lương thực, giá năng lượng bấp bênh, nguy cơ khủng hoảng về lương thực là rất lớn…

ĐNND cũng phải trực tiếp hoặc gián tiếp đối mặt với những khó khăn này. Năm 2022, mặc dù chúng ta đạt được nhiều thành tựu nhưng ĐNND vẫn còn những hạn chế nhất định.

Thứ nhất, chúng ta còn hạn chế về nguồn lực, cả về con người và cả về vật chất. Về nhận thức: không phải tất cả mọi nơi, mọi chỗ, mọi cơ quan, tổ chức đều có nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò của ĐNND; về vai trò, nhiệm vụ của VUFO.

Về thuận lợi, trong nước chúng ta có chủ trương đường lối rõ ràng, xác định rõ nhiệm vụ, vai trò, vị trí của ĐNND theo đúng tinh thần của Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị 12 của Ban Bí thư. Thứ hai, vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng. Đặc biệt, bạn bè quốc tế vẫn dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam; ngưỡng mộ và ủng hộ chúng ta. Thứ ba, đội ngũ cán bộ trong hệ thống tổ chức của VUFO với tư cách là lực lượng nòng cốt của ĐNND ngày càng được củng cố và vững mạnh hơn. Chúng ta có những con người rất tâm huyết, có thể nói là tận hiến cho công tác này. Có những tấm gương rất cảm động ở khắp nơi trong cả nước. Đó là nguồn lực rất to lớn, mạnh mẽ của ĐNND.

Tôi cho rằng, dù còn nhiều khó khăn nhưng ĐNND sẽ tiếp tục có những bước trưởng thành, có những thành công mới trong năm 2023.

Đón chào năm mới Quý Mão 2023, bà gửi thông điệp gì đến đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế?

- Chúng ta đang chào đón năm mới Quý Mão 2023 với nhiều hy vọng. Tôi xin chúc bà con người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế một năm mới hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng. Mong tất cả người dân trên thế giới được sống trong hòa bình và ấm no, hạnh phúc!

Trân trọng cảm ơn bà!

Vinh danh 37 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam Vinh danh 37 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam
Ngày 22/12 tại Hà Nội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 30 Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho 37 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh, xã hội của Việt Nam và công tác phòng chống dịch Covid-19. Đóng góp của gần 500 tổ chức PCPNN với trên 5000 dự án, khoản viện trợ được triển khai trong giai đoạn 2020-2022 ở các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu với giá trị giải ngân viện trợ đạt trên 650 triệu đô la Mỹ cũng đã được ghi nhận và tôn vinh tại buổi lễ.
Ngoại giao nhân dân tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho đất nước phát triển Ngoại giao nhân dân tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho đất nước phát triển
Tối 10/1 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức gặp mặt hữu nghị đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các ý kiến đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Đại biện các nước, đại diện các tổ chức quốc tế và cộng đồng phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao vai trò của công tác đối ngoại nhân dân trong việc tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển đất nước.
In bài viết

Truyền hình