Năm 2023 VUFO tiếp tục xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng về đối ngoại nhân dân một cách thực chất, có chiều sâu, phù hợp với đặc thù của từng tổ chức, địa phương. Công tác đối ngoại nhân dân của VUFO sẽ được triển khai theo hướng chủ động và hiệu quả, hướng đến chủ đề “Đối ngoại nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội”.
Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Nhìn lại năm 2022: Bước khởi sắc của đối ngoại nhân dân Nhìn lại năm 2022: Bước khởi sắc của đối ngoại nhân dân

Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác năm 2023 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) được thống nhất tại Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch lần thứ V khóa VI nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra ngày 9/1/2023 tại Hà Nội.

Theo Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng công tác năm 2023 của VUFO do Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn trình bày tại Hội nghị, năm 2022, VUFO và các tổ chức thành viên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong phương thức tiếp cận, hình thức hợp tác, nội dung và cách thức trao đổi. Hoạt động trao đổi đoàn được thúc đẩy mạnh mẽ sau thời gian gián đoạn do đại dịch Covid-19. Công tác thăm hỏi, duy trì kết nối, liên lạc với bạn bè, đối tác để nắm tình hình, từ đó tham mưu cấp trên, kịp thời đề xuất hình thức hỗ trợ phù hợp được thực hiện thường xuyên. VUFO đã tích cực, chủ động kết nối để đối tác xây dựng quan hệ và phối hợp tổ chức hoạt động thúc đẩy hợp tác về kinh tế, giáo dục với các tổ chức, trường học nhằm trẻ hóa lực lượng tổ chức và tham gia công tác đối ngoại nhân dân. Công tác phi chính phủ nước ngoài được thực hiện ngày càng chủ động và tích cực. Công tác thông tin đối ngoại bám sát định hướng, các chuyên đề phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện, có sức san tỏa, tạo điểm nhấn thu hút sự quan tâm của bạn đọc.

Sự gắn bó chặt chẽ, kết nối thường xuyên giữa Liên hiệp và các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương đã tăng cường nguồn lực cho công tác đối ngoại nhân dân, đưa hoạt động đối ngoại nhân dân về các địa phương, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của địa phương về vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân và lan tỏa sâu rộng các hoạt động.

Công tác đối ngoại nhân dân năm 2023: Chủ động, hiệu quả, thực chất, có chiều sâu
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng công tác năm 2023 của VUFO tại Hội nghị (Ảnh: Thu Hà).

Năm 2023, VUFO tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 12 và các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị sẽ chú trọng đa dạng hóa, mở rộng phạm vi hoạt động, đối tác, lực lượng tham gia. Thúc đẩy quan hệ với nhân dân các nước láng giềng, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đối tác chiến lược, toàn diện, bạn bè truyền thống đi vào chiều sâu, thực chất, phục vụ các lợi ích về an ninh, phát triển và nâng cao vị thế của đất nước, làm tốt vai trò “cầu nối” xúc tiến hợp tác kinh tế - thương mại, du lịch, đầu tư, văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh… phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của từng đối tác, địa phương…

Tích cực tranh thủ kênh phi chính phủ nước ngoài để tăng cường vận động đối ngoại… Chủ động xây dựng kế hoạch vận động viện trợ thiết thực, hiệu quả cho địa phương mình, đa dạng hóa đối tượng và phương pháp vận động, tiếp tục mở rộng, kết nối làm việc trực tiếp với các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài và tổ chức phi chính phủ nước ngoài uy tín, tiềm năng. Tham gia hướng dẫn, xây dựng quy trình, thủ tục hành chính theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, tham gia xay dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tham mưu thiết lập, duy trì và củng cố cơ chế trao đổi thông tin, mô hình ban công tác phi chính phủ nước ngoài tại địa phương…

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân, các chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới, các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác vận động phi chính phủ nước ngoài của VUFO và các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương. Quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam và địa phương với bạn bè quốc tế và với người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần mang Việt Nam đến thế giới và mang thế giới gần hơn với Việt Nam…

Tăng cường chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, tham gia đóng góp vào việc xây dựng chính sách và triển khai đường lối đối ngoại; tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp hóa; hướng dẫn, hỗ trợ các liên hiệp địa phương thành lập các tổ chức hội hữu nghị thành viên…

Ý kiến phát biểu của các ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch tại Hội nghị cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới. Ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh đề xuất triển khai một số chuyên đề cụ thể trong các lĩnh vực đối ngoại nhân dân như: chăm lo cho người nước ngoài trên địa bàn các tỉnh, thành phố; xây dựng quan hệ đoàn kết giữa các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố; tổ chức học tập chia sẻ kinh nghiệm về công tác phi chính phủ nước ngoài… Các ý kiến cũng đề xuất quan tâm chế độ chính sách, tổ chức bộ máy đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương, nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái đối ngoại nhân dân...

Dự và phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá VUFO đã có nhiều hoạt động nổi bật và đạt kết quả tích cực trong năm 2022. Bà Vân đề xuất, trong năm 2023, VUFO tăng cường phối hợp giữa các tổ chức nhân dân với nhau và giữa các các tổ chức nhân dân với Ban Đối ngoại Trung ương trong công nghiên cứu, tham mưu các chính sách về công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2022.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo thay đổi, bổ sung nhân sự tổ chức thành viên, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch trong năm 2022; báo cáo tổng kết công tác khen thưởng năm 2022.

Ngày 10/1/2023, VUFO sẽ tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ V khóa VI (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Chú trọng đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 Chú trọng đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023
Đối ngoại nhân dân góp sức nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế Đối ngoại nhân dân góp sức nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế

In bài viết

Truyền hình