Ngày 19/2, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương (Liên hiệp Hải Dương).
Sức bật cho đối ngoại nhân dân địa phương: Tự cường, phối hợp và liên kết Sức bật cho đối ngoại nhân dân địa phương: Tự cường, phối hợp và liên kết
Đối ngoại nhân dân năm 2022: Tiên phong và đổi mới Đối ngoại nhân dân năm 2022: Tiên phong và đổi mới

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Đại sứ Nguyễn Phương Nga tại Lễ kỷ niệm này:

Kính thưa các đồng chí,

Đối ngoại nhân dân Việt Nam, trong đó Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là lực lượng nòng cốt, tự hào được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, chỉ đạo thành lập. Trong những năm qua đối ngoại nhân dân đã vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh về “thêm bạn, bớt thù”, “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước góp phần quan trọng vào việc huy động sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta vì độc lập tự do, hòa bình và thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Trong thành tựu chung của công tác đối ngoại nhân dân của cả nước, có phần đóng góp to lớn của những người làm công tác đối ngoại nhân dân của Hải Dương, đặc biệt là của Liên hiệp Hải Dương.

Phát huy truyền thống anh hùng trong thời kỳ kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội, đưa Hải Dương thành điểm sáng của khu vực Đông Bắc Bộ trong thời kỳ đổi mới. Tôi hết sức ấn tượng trước những thành tựu rất to lớn mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đã đạt được trong thời gian vừa qua và đặc biêt là gần đây mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19 nhưng tỉnh đã bứt phá ngoạn mục, tăng trưởng cả năm 2021 đạt 8,6%, vượt kế hoạch đề ra. Sự phát triển và hội nhập quốc tế năng động của tỉnh là điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hải Dương được thành lập, phát triển và trưởng thành, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại của tỉnh và của cả nước.

Các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị đã được Liên hiệp Hải Dương chủ động tiến hành với nhân dân các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc, Cộng hòa Pháp, Đức, Triều Tiên…, qua đó xây dựng được hình ảnh tốt đẹp của Hải Dương - vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và rất giàu tiềm năng phát triển trong lòng bạn bè quốc tế và góp phần tăng cường tình hữu nghị của Việt Nam với các nước.

Công tác phi chính phủ nước ngoài được chú trọng và triển khai có hiệu quả với hơn 124 dự án với tổng số vốn viện trợ xấp xỉ 6.95 triệu USD, tương đương 160 tỷ đồng, được thực hiện, đóng góp thiết thực cho việc giải quyết các vấn đề xã hội, giảm nghèo cũng như nâng cao năng lực cộng đồng. Liên hiệp Hải Dương đã có bước phát triển lớn về tổ chức, từ 5 Hội đã phát triển thành 12 Hội song phương và đa phương, tập hợp được nhiều cán bộ, hội viên có tâm huyết, trình độ và kinh nghiệm hoạt động đối ngoại.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Liên hiệp Hải Dương. Các đồng chí lãnh đạo và hội viên các hội thành viên các thời kỳ đã có những cống hiến, đóng góp rất có ý nghĩa vào thành tích và sự phát triển của Liên hiệp Hải Dương trong những năm qua. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo rất sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể đối với Liên hiệp Hải Dương trong thời gian qua.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga có hoa chức mừng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương.
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga gửi lẵng hoa chúc mừng Liên hiệp Hải Dương nhân Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.

Kính thưa các đồng chí,

Đất nước chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh, kinh tế ở khu vực và trên thế giới tiếp tục có những diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp và khó lường, tác động sâu sắc tới quan hệ quốc tế và hòa bình, an ninh và phát triển của mỗi quốc gia.

Đại hội XIII của Đảng và Hội nghị đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 14/12/2021 đã nhấn mạnh vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam và nhiệm vụ "Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”.

Mới đây, vào ngày 5/1/2022, Ban Bí thư cũng đã ban hành Chỉ thị 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Chỉ thị đã nhấn mạnh nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân là: cần củng cố, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân; xây dựng nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi, tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác với nhân dân các nước, trước hết là các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước lớn và các đối tác quan trọng khác thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác phi chính phủ nước ngoài, hợp tác phát triển, kết hợp kinh tế - thương mại, xúc tiến du lịch - đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác về văn hóa - giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh, phát triển bền vững, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh… Đây là những nội dung rất quan trọng mà toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ triển khai, quán triệt trong thời gian tới. Và đây cũng chính là nhiệm vụ của các tổ chức thành viên trong hệ thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong đó có Liên hiệp Hải Dương.

Chúng tôi mong rằng, Liên hiệp Hải Dương sẽ tiếp tục có những nỗ lực, sáng tạo để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Chỉ thị 12 và Chỉ thị 38 ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới cũng như Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bám sát phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường tình hữu nghị với nhân dân các nước bạn và huy động hiệu quả nguồn lực bên ngoài phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương.

Chúng ta cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của Liên hiệp Hải Dương và các tổ chức thành viên, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, đồng thời chú ý nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân về tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân, huy động sự tham gia của người dân, đặc biệt của giới trẻ, doanh nghiệp vào hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự giúp đỡ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, tập thể lãnh đạo, cán bộ của Liên hiệp Hải Dương và các hội thành viên sẽ phát huy được những truyền thống tốt đẹp của 20 năm qua, chủ động thích ứng với bối cảnh, tình hình và nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thiết thực góp phần vào việc thực hiện mục tiêu đưa Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025.

Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và giành được nhiều thắng lợi mới!

Chủ tịch tặng cờ cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương.
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tặng cờ lưu niệm cho Liên hiệp Hải Dương.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tôi xin tặng Liên hiệp Hải Dương lá cờ lưu niệm với phương châm của đối ngoại nhân dân Việt Nam “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thư chúc Tết của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Thư chúc Tết của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Với niềm tin và ước vọng về một năm mới với những điều tốt lành, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gửi thư chúc Tết tới các bạn đọc của Thời Đại ở trong nước và nước ngoài, đặc biệt là những người làm công tác đối ngoại nhân dân. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu tới độc giả toàn văn bức thư.
Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước tặng quà cho công nhân nghèo đón Tết Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước tặng quà cho công nhân nghèo đón Tết
Ngày 28/1/2022, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước phối hợp với các công ty tặng 50 suất quà hỗ trợ công nhân nghèo ở Phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

In bài viết

Truyền hình