Ngày 24/9, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo-cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững: Kết nối tầm nhìn quốc gia với hành động của địa phương và doanh nghiệp”. Hội thảo được tổ chức với sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp phát, Ngân hàng TMCP Quân đội.
Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam
Thúc đẩy giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Đức Thúc đẩy giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Đức
Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia, địa phương, doanh nghiệp cùng trao đổi quan điểm, kết quả nghiên cứu, kiến thức cùng các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 là một biến cố lớn của nhân loại, tạo ra khủng hoảng trên diện rộng, làm thay đổi thế giới trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tạo cơ hội để các quốc gia đánh giá lại các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các mối đe dọa nghiêm trọng từ môi trường.

TS. Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chiến lược tăng trưởng xanh được xây dựng trên 4 mục tiêu cụ thể: (i) Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; (ii) Xanh hóa các ngành kinh tế; (iii) Xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững; (iv) Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu.

Theo TS Lê Việt Anh kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đóng vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa Chiến lược tăng trưởng xanh và làm tiền đề cho lộ trình phát thải ròng bằng 0, đồng thời hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Việc chuyển hướng sang kinh tế xanh và tăng trưởng xanh, thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh là một lựa chọn tất yếu nhằm thực hiện định hướng phát triển mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời tạo cơ hội lớn để Việt Nam có thể trở thành một quốc gia tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh, phục hồi xanh, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới. Đây cũng là mục tiêu Việt Nam phải hướng đến trong giai đoạn phát triển tới để vượt qua thách thức phục hồi trong và sau dịch Covid-19, tiếp tục đà đổi mới, đẩy mạnh mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chất lượng và hiệu quả.

Thảo luận tại hội thảo, các ý kiến nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế cao gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường sống xanh, sạch, đẹp không phải chỉ được thực hiện khi giàu có, mà cần được triển khai thực hiện ngay từ bây giờ, trong từng bước phát triển của đất nước và được triển khai trong từng cơ chế, chính sách phát triển cụ thể. Các ý kiến tập trung thảo luận về hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030; nhận diện vai trò của kinh tế số, chuyển đổi số trong thực hiện tăng trưởng xanh và giải pháp cho Việt Nam; các vấn đề về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, trong xu thế tăng trưởng xanh và phát triển bền vững doanh nghiệp Việt Nam…

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất kế hoạch hoạt động, thúc đẩy hợp tác Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất kế hoạch hoạt động, thúc đẩy hợp tác
Doanh nghiệp Thái Lan đánh giá cao về triển vọng kinh tế Việt Nam Doanh nghiệp Thái Lan đánh giá cao về triển vọng kinh tế Việt Nam
In bài viết

Truyền hình