Sở GD&ĐT TP HCM đã ban hành văn bản về việc ngừng cấp phép dạy thêm, học thêm theo quy định của Bộ GD&ĐT.    
Trẻ học lớp 1, có cần học thêm hay không? Điểm mới trong quy định dạy thêm học thêm ở Phú Thọ TP HCM: Ngoài học phí, học sinh đóng thêm những khoản thu nào?

Việc dạy thêm, học thêm các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định tại điều 3 và điều 4 Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT về dạy thêm, học thêm.

Tuy nhiên, các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 trong Thông tư đã hết hiệu lực. Như vậy, từ nay sẽ không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Những trường hợp đã được cấp giấy phép vẫn tiếp tục hoạt động.

Ngày 30/9, Sở GD&ĐT TP HCM cũng thông báo ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm bắt đầu từ tháng 10/2019.

tp hcm ngung cap phep day them hoc them
TP HCM ngừng cấp phép dạy thêm, học thêm từ 1/10/2019.

Cụ thể, các điều hết hiệu lực trong Thông tư 17 gồm:

Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (Điều 6).

Yêu cầu đối với người dạy thêm (Điều 8).

Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (Điều 9).

Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm (Điều 10).

Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (Điều 11).

Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm (Điều 12).

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (Điều 13).

Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm (Điều 14).

In bài viết

Truyền hình