Sở GD&ĐT TP HCM yêu cầu các trường thống nhất với phụ huynh học sinh về các khoản thu trước khi thực hiện, khi thu phải có cấp hóa đơn, giãn thời gian thực hiện các khoản thu… trong năm học 2019-2020.    
Hà Nội: 7 khoản tiền Hội phụ huynh không được phép thu của học sinh Hà Nội cấm nhà trường thu 7 khoản tiền của học sinh Không được ấn định các khoản thu tự nguyện trong trường học

Ngày 22/8, Sở GD&ĐT TP HCM đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận năm học 2019-2020.

Trong đó, ngoài học phí, ngay từ đầu năm học các trường phải thỏa thuận thống nhất với phụ huynh về hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục.

tp hcm ngoai hoc phi hoc sinh dong them nhung khoan thu nao

Đối với tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: bậc tiểu học (không quá 150.000 đồng/tháng/học sinh), bậc THCS (không quá 200.000 đồng/tháng/học sinh), bậc THPT (không quá 300.000 đồng/tháng/học sinh).

Đối với tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú: bậc mầm non (không quá 400.000 đồng/tháng/học sinh); các bậc học còn lại không quá 250.000 đồng/tháng/học sinh.

Tiền vệ sinh bán trú không được quá 50.000 đồng/tháng/học sinh.

Tiền thiết bị phục vụ bán trú: bậc mầm non (không thu quá 450.000 đồng/năm/học sinh), các bậc học còn lại không quá 200.000 đồng/năm/học sinh.

Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng đối với bậc mầm non không quá 40.000 đồng/tháng/học sinh.

Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng, các trường thỏa thuận mức thu với phụ huynh học sinh.

Sở GD&ĐT TP HCM quy định mức thu đối với các trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ như sau (chưa bao gồm khoản thu hộ - chi hộ, Anh văn tích hợp, tổ chức các lớp bán trú): Trường THPT Lê Quý Đôn: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng; trường THPT Nguyễn Hiền: 1.400.000 đồng/học sinh/tháng; trường THPT Nguyễn Du: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Riêng trường mầm non Nam Sài Gòn và THPT Nam Sài Gòn mức thu như sau: nhà trẻ 400.000 đồng/học sinh/tháng; mẫu giáo 400.000 đồng/học sinh/tháng; tiểu học 400.000 đồng/học sinh/tháng; THCS 600.000 đồng/học sinh/tháng; THPT 600.000 đồng/học sinh/tháng.

Ngoài ra, trong văn bản hướng dẫn thực hiện, Sở yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng dự toán thu đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, thu đúng mục đích, thực hiện công khai kế hoạch thu chi từng khoản đến từng phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải cung cấp hóa đơn đầy đủ, rõ ràng…

Đồng thời, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học 2019-2020.

In bài viết

Truyền hình