Hoạt động dạy thêm, học thêm không áp dụng đối với học sinh lớp 6, lớp 10 mới tuyển sinh trong thời gian trước khi khai giảng năm học mới. Không dạy thêm đối với học sinh Tiểu học. Mức thu tiền học thêm do thoả thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường…đây là một trong các yêu cầu của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ nêu tại văn bản số 1294/SGD&ĐT-TTr ngày 11/9/2019 quy định về dạy thêm, học thêm.    

Để tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về các hoạt động giáo dục của địa phương theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời phân cấp trách nhiệm quản lý đối với các Phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Phú Thọ; các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ Trịnh Thế Truyền vừa ký văn bản số 1294/SGD&ĐT-TTr ngày 11/9/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ quy định về dạy thêm, học thêm (gọi tắt là văn bản số 1294/SGD&ĐT-TTr).

so gddt tinh phu tho quy dinh ve day them hoc them

Văn bản số 1294/SGD&ĐT-TTr ngày 11/9/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ quy định về dạy thêm, học thêm (trang 1).

Theo Văn bản số 1294/SGD&ĐT-TTr: Hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT) phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh (HS); phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý và không vượt quá sức tiếp thu của người học. Tuyệt đối không cắt giảm nội dung chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung chương trình giáo dục phổ thông chính khoá…

“Hoạt động dạy thêm, học thêm không áp dụng đối với học sinh lớp 6, lớp 10 mới tuyển sinh trong thời gian trước khi khai giảng năm học mới. Không dạy thêm đối với HS đã được tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Không dạy thêm đối với HS Tiểu học (trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống)…”, Văn bản số 1294/SGD&ĐT-TTr ngày 11/9/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ có nêu.

Tại văn bản số 1294/SGD&ĐT-TTr ghi rõ: Thu tiền học thêm để chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm, công tác quản lý DTHT của nhà trường; chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ DTHT… Mức thu tiền học thêm do thoả thuận giữa cha mẹ HS với nhà trường. Nhà trường tổ chức tổ chức thu, chi và công khai thanh toán, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm.

“Sở GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn về hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh… Phòng GD&ĐT thực hiện quản lý DTHT trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện về quản lý hoạt động DTHT trên địa bàn… Thủ trưởng cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định DTHT tới toàn thể cán bộ, giáo viên, sinh và cha mẹ HS. Trực tiếp tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động DTHT đối với cán bộ, giáo viên thuộc quyền quản lý…”, văn bản số 1294/SGD&ĐT-TTr quy định rõ trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

“Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm tú thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm theo hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện,nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH hoặc Thanh tra Sở) để được hướng dẫn giải quyết”. văn bản số 1294/SGD&ĐT-TTr yêu cầu.

so gddt tinh phu tho quy dinh ve day them hoc them

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 9/8/2019, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND).

Theo điều 5 – Thu, chi và quản lý tiền học thêm của Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND, quy định cụ thể mức thu tiền học thêm trong nhà trường: Cấp Tiểu học và cấp THCS thực hiện trên cở sở thoả thuận giữa cha mẹ HS với nhà trường, nhưng mức thu tối đa không quá 13.000đ/1hs/1buổi học (tương đương với 1,1% mức lương cơ sở hiện hành)… Cấp THPT thực hiện trên cở sở thoả thuận giữa cha mẹ HS với nhà trường, nhưng mức thu tối đa không quá 18.000đ/1hs/1buổi học (tương đương với 1,5% mức lương cơ sở hiện hành)…

so gddt tinh phu tho quy dinh ve day them hoc them

Quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ (trang 1).

Theo văn bản số 1294/SGD&ĐT-TTr không quy định cụ thể mức tiền học thêm, mà “Mức thu tiền học thêm do thoả thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường”.

Tin tưởng rằng, với việc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 1294/SGD&ĐT-TTr ngày 11/9/2019 quy định về dạy thêm, học thêm; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có căn cứ triển khai khai thực hiện tốt việc DTHT, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

In bài viết

Truyền hình