Sáng 25/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang viếng nghĩa trang liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang viếng nghĩa trang liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2022), ngày 12/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc tại xã Đào Mỹ (Lạng Giang) và tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo xây nhà Đại đoàn kết.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm 2022 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm 2022
Sáng 15/7/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình 6 tháng cuối năm 2022.

Tại Hội nghị, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã triển khai thống nhất và đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại nhân dân. Cụ thể: Tiếp nối quán triệt đường lối đối ngoại của Đại hội XIII cũng như quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Theo đó tiếp tục khẳng định vai trò của đối ngoại nhân dân trong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Về công tác hòa bình, đoàn kết và hữu nghị, trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thực hiện 256 hoạt động khác nhau để kỷ niệm thiết lập quan hệ và các sự kiện quan trọng với các nước duy trì tiếp xúc, trao đổi và làm việc trực tiếp hoặc trực tuyến với các đối tác cũ, thiết lập quan hệ với một số đối tác mới.

Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024
Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hạnh Trần).

Trong công tác phi chính phủ nước ngoài, 436 tổ chức có các chương trình dự án, hoạt động thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2022. Công tác quản lý, cấp giấy đăng ký, kiểm tra các chương trình dự án được tiến hành thường xuyên nhằm hỗ trợ các địa phương và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng thường xuyên có các báo cáo, đánh giá, tham mưu mang tính chất chuyên đề. Tiếp tục phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ ngoại giao góp ý cho các đề án mà bên phía Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ ngoại giao và các bộ ngành khác đề nghị đóng góp ý kiến. Ngoài ra, còn có các báo cáo chuyên đề về tình hình, vấn đề cụ thể.

Trong hoạt động thông tin tuyên truyền, đối ngoại, hệ thống các cơ quan, báo chí và các bộ phận làm công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục đổi mới. Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại trong toàn hệ thống Liên hiệp cũng như các cơ quan bên ngoài.

Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024
Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024 (Ảnh: Hạnh Trần).

Đối với công tác xây dựng và phát triển tổ chức, Liên hiệp đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ. Trong đó, cử 2 cán bộ tham gia kỳ thi thăng hạng lên chuyên viên cao cấp và 10 chuyên viên tham gia kỳ thi thăng hạng lên chuyên viên chính.

Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã làm việc với các đoàn công tác của Bộ Nội vụ và Ban chỉ đạo Đề án 103. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027, đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên 335 hoạt động được tổ chức tại 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương. Nhiều bảng tin, ấn phẩm được xuất bản nhân dịp Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đã phối hợp/hỗ trợ với các địa phương tổ chức thành công các Hội nghị xúc tiến, gặp mặt, tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương.

Trong công tác trong 6 tháng cuối năm 2022, ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh: Một trong các công tác trọng tâm của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách trong hoạt động của cơ quan thường trực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố và của các Hội ở trung ương.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ triển khai các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch, tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội của Hội đồng Hòa Bình thế giới lần thứ 22. Ngoài ra, tiếp tục tham gia và tổ chức các sự kiện song phương và đa phương; tổ chức sơ kết chương trình quốc gia về tăng cường quan hệ và vận động viện trợ với các đối tác, tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025; một số hoạt động liên quan đến xây dựng và phát triển hệ thống công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, công tác phát triển các tổ chức thành viên.

Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024
PGS. TS Nguyễn Viết Thảo nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Ảnh: Hạnh Trần).

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bước đầu khẳng định là một trong ba trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

Để khẳng định hơn nữa vai trò vị thế trong đối ngoại nhân dân, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần làm rõ hơn bản sắc với nhân dân ở các quốc gia là đối tác chiến lược quan trọng; nghiên cứu tiếp cận thiết lập quan hệ với các phong trào xã hội tiến bộ trên thế giới; thiết lập lại viện nghiên cứu về đối ngoại nhân dân trên thế giới để tăng tầm trí tuệ và đặc biệt, cần nêu ra tiếng nói về ủng hộ hòa bình, nhân dân các nước.

Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hạnh Trần).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tiếp tục củng cố quan hệ với các đối tác cũ; gắn kết chặt chẽ hơn nữa với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước; kết nối với tổ chức phi chính phủ ở các tỉnh để có tiếng nói chung liên quan đến vấn đề toàn cầu; tập trung công tác tổ chức bộ máy, đặc biệt quan tâm những người đứng đầu…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định: "Trên cơ sở ý kiến của các Ủy viên Ban thường vụ, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam sẽ cố gắng triển khai tốt các hoạt động của tình đoàn kết hữu nghị, đặc biệt với các đối tác có ngày kỷ niệm lớn như Lào, Campuchia. Đồng thời, tăng cường hơn nữa hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm tiếp tục phục vụ cho công cuộc phát triển của đất nước trong thời gian tới. Bên cạnh đó, về các lĩnh vực khác như công tác thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được triển khai rộng khắp trên toàn hệ thống…".

Bàn giải pháp về mô hình Bàn giải pháp về mô hình "chuẩn" cho bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022
In bài viết

Truyền hình