Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:11 | 11/07/2022 GMT+7

Bàn giải pháp về mô hình "chuẩn" cho bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương

aa
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương cần có biên chế, tài chính, con dấu, trụ sở, tài khoản để hoạt động. Nhưng hiện chưa có một mô hình thống nhất cho bộ máy ở các địa phương. Trong điều kiện hiện nay có thể nghiên cứu lồng ghép hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương với Sở Ngoại vụ.
Liên hiệp các địa phương chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động viện trợ Liên hiệp các địa phương chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động viện trợ
Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2022 tổ chức tại Cao Bằng tuần qua.

Lựa chọn mô hình theo hình thức nào

Thảo luận ở nhóm số 2, ông Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani, cho rằng hiện nay chưa có một mô hình thống nhất cho bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương, do đó cần thiết phải tìm ra mô hình phù hợp.

Các đại biểu chia nhóm thảo luận tại Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2022 (Ảnh: Nguyễn Tùng).
Các đại biểu chia nhóm thảo luận tại Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2022 (Ảnh: Nguyễn Tùng).

"Trong tình hình hiện nay đặt ra vấn đề như vậy có thể khó cho các địa phương vì chủ trương chung là giảm đầu mối, giảm biên chế, giảm chi phí hành chính. Vì vậy, cần có tổ chức có thẩm quyền quyết định bộ máy của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương. Để thuận tiện và có cơ sở để địa phương triển khai, Liên hiệp hữu nghị Trung ương cần có văn bản chính thức gửi Bộ Nội vụ. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, thậm chí đưa ra Quốc hội.

Trong thời kỳ quá độ, mô hình Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương phải linh hoạt để huy động được người có năng lực", ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Ông Dư Văn Quảng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ, giới thiệu mô hình Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ở Phú Thọ. Theo đó, Chủ tịch là Giám đốc Sở Ngoại vụ, Liên hiệp có văn phòng, 6 biên chế. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Sở Ngoại vụ chung chi bộ, công đoàn và đoàn thanh niên.

"Hoạt động hai vai tương đối nhịp nhàng, công việc giải quyết nhanh, thuận lợi, giảm tải việc hành chính. Liên hiệp hữu nghị tỉnh cùng tham gia thực hiện các việc do Sở Ngoại vụ chủ trì và ngược lại", ông Dư Văn Quảng nói.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ cho rằng, hiện tại chưa thể có mô hình "cứng" ngay nên đề xuất xây dựng 2-3 mô hình: Lãnh đạo tỉnh đương nhiệm làm Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh; mô hình như Liên hiệp hữu nghị tỉnh Phú Thọ hiện tại và có thể thảo luận thêm về mô hình khác.

Đánh giá cao mô hình của Phú Thọ, bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Canada, cho rằng đây là mô hình có thể xem xét. Bà gợi ý nên dựa trên hoạt động của các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương trong các năm qua để từ đó đánh giá và đưa ra mô hình áp dụng hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Khánh Tuân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, thực tế Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai hiện chỉ có 2 biên chế, lãnh đạo tỉnh làm Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh.

Ông kiến nghị 3 mô hình cho bộ máy Liên hiệp hữu nghị ở địa phương: Chủ tịch đương nhiệm là lãnh đạo Liên hiệp hữu nghị, Giám đốc Sở Ngoại vụ đồng thời là Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị là cán bộ tỉnh về hưu.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Bích Việt - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang - cho biết, bà được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang lúc đương chức. Thời điểm đó, bà không dành được nhiều thời gian cho công tác của Liên hiệp hữu nghị. Chỉ khi nghỉ hưu, bà mới có thời gian và điều kiện tham gia các hoạt động.

Chính vì thế, theo bà Vũ Thị Bích Việt, mô hình bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương là lãnh đạo tỉnh, thường trực kiêm nhiệm là rất khó để chỉ đạo sâu sát các hoạt động của Liên hiệp hữu nghị. Bà đề nghị nên giao Giám đốc Sở Ngoại vụ đồng thời làm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương. Bên cạnh đó, nên có một Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị chuyên trách là lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu.

Bộ máy cần sự linh hoạt

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Hội Quốc tế ngữ, nhận xét, rập khuôn theo một mô hình nhất định là rất khó bởi bộ máy có thể hiệu quả tại địa phương này nhưng áp dụng vào địa phương khác chưa chắc hiệu quả. Do vậy, bộ máy Liên hiệp hữu nghị địa phương cần có sự linh hoạt, bảo đảm khung tối thiểu có lợi chung cho tất cả, từ đó có thể tự điều chỉnh theo thực tế từng địa phương.

Ông Nguyễn Năng Khiếu, Phó trưởng ban châu Mỹ
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) chủ trì thảo luận nhóm số 5 (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Cho rằng bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương không có mô hình nào chung, số lượng không thống nhất, tùy theo quy mô, đối tượng, song thay mặt các đại biểu tại nhóm thảo luận số 1, ông Vũ Văn Trà, Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị TP Hải Phòng, đề xuất Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị địa phương nên bố trí một lãnh đạo tỉnh đương chức hoặc đã nghỉ hưu nhưng từng là tỉnh ủy viên.

Đồng thời bố trí 1 Phó chủ tịch chuyên trách còn đang trong độ tuổi công tác và hưởng chế độ, chính sách như công chức, viên chức. Phó chủ tịch thứ hai của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương có thể giữ vai trò thường trực là lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Phó chủ tịch thứ ba kiêm nhiệm có thể là công tác ở Sở Ngoại vụ hoặc Sở KH-ĐT, song ưu tiên Sở Ngoại vụ.

Thay mặt các đại biểu tại nhóm thảo luận số 5, ông Nguyễn Năng Khiếu, Phó trưởng Ban châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), cho rằng trong điều kiện thực tiễn hiện nay có thể áp dụng mô hình chuyển tiếp. Đối với một số địa phương đặc thù, như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng (thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc các thành phố có nhiều hoạt động ngoại giao nhân dân hoặc các tỉnh biên giới, vùng sâu vùng xa có nhiều hoạt động phi chính phủ nước ngoài thì cần đầu tư nguồn lực cho công tác đối ngoại nhân dân, ở đó cần có mô hình riêng.

Liên quan đến đề xuất mô hình tổ chức, bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương - một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu thảo luận tại Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá, mô hình tổ chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương hiện nay là bức tranh nhiều màu sắc. Điều quan trọng là ở các địa phương có tổ chức này thì phải có cơ quan chuyên trách làm nhiệm vụ này, còn nhân sự của cơ quan chuyên trách ấy phụ thuộc vào thực tế của địa phương.
Nhanh chóng triển khai chương trình hành động với tinh thần dám nghĩ, dám làm Nhanh chóng triển khai chương trình hành động với tinh thần dám nghĩ, dám làm
Những Những "trái ngọt" từ đối ngoại nhân dân
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Liên hoan giao lưu lãnh đạo trẻ ASEAN – Trung Quốc lần thứ 10

Liên hoan giao lưu lãnh đạo trẻ ASEAN – Trung Quốc lần thứ 10

Nhận lời mời của Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cử đoàn 7 đại biểu tham dự Liên hoan giao lưu lãnh đạo trẻ ASEAN – Trung Quốc lần thứ 10 tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 20-24/5/2024.
Bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô

Bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô

Chiều 22/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO) phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn Vai trò đối ngoại và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tham gia Hội nghị có hơn 300 cán bộ, đoàn viên là đại diện các sở, ban ngành, các Hội hữu nghị, tổ chức thành viên HAUFO và các cán bộ đoàn của các trường cao đẳng, đại học và học viện trên địa bàn Thủ đô.
Thanh niên là lực lượng tiên phong trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Thanh niên là lực lượng tiên phong trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Đây là tinh thần được các đại biểu tham dự Diễn đàn Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Chủ đề "Nhân dân làm ngoại giao, việc nhỏ ý nghĩa lớn" ngày 11/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thống nhất. Diễn đàn do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Thành đoàn TP.HCM tổ chức, nằm trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác lần thứ VIII năm 2024,

Các tin bài khác

Tây Ninh, Bình Định thành lập, ra mắt hội hữu nghị và chi hội hữu nghị mới

Tây Ninh, Bình Định thành lập, ra mắt hội hữu nghị và chi hội hữu nghị mới

Trong những ngày qua, nhiều hội hữu nghị và chi hội hữu nghị thuộc tỉnh Tây Ninh và Bình Định được thành lập và ra mắt.
Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba ủng hộ tiến trình đối thoại và hợp tác giữa Cuba và Hoa Kỳ

Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba ủng hộ tiến trình đối thoại và hợp tác giữa Cuba và Hoa Kỳ

Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba cho rằng, việc chính phủ Hoa Kỳ đưa Cuba ra khỏi "Danh sách các quốc gia không hợp tác với nỗ lực chống khủng bố của Hoa Kỳ năm 2023" là việc làm cần thiết nhưng chưa đầy đủ.
Mái nhà chung của những người yêu mến nước Nga

Mái nhà chung của những người yêu mến nước Nga

Kế thừa truyền thống của Hội hữu nghị Việt - Xô trước đây, Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hải Phòng tích cực đổi mới mô hình hoạt động cho phù hợp với tình hình hiện tại. Hiện Hội có 7 chi hội với gần 600 hội viên.
Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore sẵn sàng hỗ trợ Đại học Công nghệ Nanyang kết nối với các trường đại học, doanh nghiệp Việt Nam

Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore sẵn sàng hỗ trợ Đại học Công nghệ Nanyang kết nối với các trường đại học, doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 28/5 tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore có cuộc tiếp bà Kate Bui, Trợ lý giám đốc cấp cao Trường Kinh doanh Nanyang (Nanyang Business School) thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (NTU Singapore).

Đọc nhiều

Từ 10/6, căn hộ thương mại 45-70m2 ở Hà Nội chỉ phù hợp ở 2 người

Từ 10/6, căn hộ thương mại 45-70m2 ở Hà Nội chỉ phù hợp ở 2 người

Với căn hộ một phòng ở của chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại, diện tích sử dụng 25-45 m2 tính một người; căn hộ 2 phòng ở, diện tích sử dụng trên 45-70 m2 tính 2 người
Giá xăng có thể giảm tới 800 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày 30/5

Giá xăng có thể giảm tới 800 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày 30/5

Giá xăng bán lẻ E5 RON 92 có thể giảm về mức 21.619 đồng/lít và giá xăng RON 95 về mức 22.409 đồng/lít.
Thúc đẩy kết nghĩa Hà Nội và Caracas (Venezuela)

Thúc đẩy kết nghĩa Hà Nội và Caracas (Venezuela)

Đó là nội dung trao đổi giữa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Fernandes Juárez ngày 27/5 tại Hà Nội.
Hoà nhạc kỷ niệm 106 năm Quốc khánh Azerbaijan: Âm nhạc kết nối tình dân hai nước

Hoà nhạc kỷ niệm 106 năm Quốc khánh Azerbaijan: Âm nhạc kết nối tình dân hai nước

Ngày 28/5 tại Hà Nội, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam đã tổ chức Chương trình hoà nhạc Kỷ niệm 106 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Azerbaijan (28/5/1918-28/5/2024) và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Azerbaijan.
Quảng Trị - Salavan: giữ bình yên vùng biên giới từ mô hình kết nghĩa

Quảng Trị - Salavan: giữ bình yên vùng biên giới từ mô hình kết nghĩa

Ngày 28/5, tại xã Ba Tầng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Hội nghị sơ kết 15 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa các thôn Loa, Trùm (xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) với các bản Rạ, A Dông, Xê (huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào).
Phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Huyện ủy các huyện biên giới tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2023.
Lớn lên từ biển

Lớn lên từ biển

Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Đức Thạnh - ngư dân tiêu biểu ở làng chài Mỹ Á, phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ). Anh cùng những người bạn dọc ngang khắp biển cả, đặc biệt là bám ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa để đánh bắt hải sản.
video doc dao nhung ngoi lang viet tren dat trung hoa
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
cap nhat thong tin dat nuoc nga cho nhung nguoi ban viet nam
inforgraphic quan ly phuong tien co gioi nuoc ngoai tham gia giao thong tai viet nam
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
Xin chờ trong giây lát...
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 22/5), nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội có mưa rào và dông về đêm

Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội có mưa rào và dông về đêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Cảnh báo tình trạng lừa đảo đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Ngày 16/5, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo người lao động Việt Nam đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp.
Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, đêm mưa dông

Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, đêm mưa dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 14/5, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm mưa dông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.
Sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2024, sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và 5-7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão (từ tháng 9-11/2024).
Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động