Ngày 5/7, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW ngày 7/2/2014 (Quy định 228) của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài và góp ý dự thảo Quy định mới.
Cụ thể hóa chủ trương thành hành động trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài Cụ thể hóa chủ trương thành hành động trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (Kết luận 12-KL/TW) và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 (Nghị quyết 169/NQ-CP), diễn ra chiều 29/6, tại Hà Nội.
Sắp diễn ra hội nghị toàn quốc về công tác đối ngoại nhân dân Sắp diễn ra hội nghị toàn quốc về công tác đối ngoại nhân dân
Từ ngày 6-8/7/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định 228-QĐ/TW về nhiệm vụ, công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Quang Hòa).

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Ngoại giao và đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành ủy trên cả nước.

Tại các điểm cầu có các đồng chí đại diện Thường trực 63 tỉnh ủy, thành ủy, cùng lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy và các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy.

Tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng, ban cán sự đảng các bộ ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các vụ chuyên môn của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Ngoại giao.

Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định 228-QĐ/TW về nhiệm vụ, công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Quang Hòa).

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hiện nay Đảng ủy Bộ Ngoại giao quản lý các đảng viên sinh hoạt ở trong nước và tại các tổ chức đảng ở nước ngoài. Thành phần đảng viên đa dạng, không chỉ thuộc ngành Ngoại giao mà cả đảng viên của các ban, bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang công tác, lao động, học tập ở nước ngoài.

Để làm tốt nhiệm vụ quản lý đảng viên ở ngoài nước, Đảng ủy Bộ Ngoại giao không chỉ dựa vào mạng lưới các cấp ủy ở ngoài nước mà rất cần sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các ban cán sự đảng các bộ ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 63 tỉnh ủy, thành ủy.

Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định 228-QĐ/TW về nhiệm vụ, công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài
Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao báo cáo dẫn đề Hội nghị. (Ảnh: Quang Hòa).

Quy định 228 đã ban hành được 8 năm, quá trình thực hiện đã giúp nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong và ngoài nước trong công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài.

Trước yêu cầu của công tác quản lý đảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, xuất phát từ thực tiễn triển khai ở cơ sở cần điều chỉnh, bổ sung Quy định để kế thừa, phát huy những nội dung còn phù hợp, cập nhật những yêu cầu mới, khắc phục những hạn chế bất cập, từ đó kiến nghị với Ban Bí thư ban hành Quy định mới thay thế Quy định 228.

Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định 228-QĐ/TW về nhiệm vụ, công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Quang Hòa).

Trong những năm qua công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài đã góp phần thiết thực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ vững chắc.

Tại Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo Công tác tổ chức cơ sơ đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, Nghị quyết số 21 Hội nghị Trung ương 5 vừa ban hành ngày 16/6/2022 yêu cầu “Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động…”.

Vì thế, tăng cường công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài là nhiệm vụ mang tính thời sự và là trọng trách chung của tất cả các cơ quan Trung ương và của từng địa phương.

Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định 228-QĐ/TW về nhiệm vụ, công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Quang Hòa).

Trong hơn 3 giờ làm việc hiệu quả, các đại biểu đã nghe các bài phát biểu tham luận của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Các ý kiến tại Hội nghị đều nhất trí cao với nội dung của dự thảo Báo cáo kết quả tổng kết 8 năm thực hiện Quy định 228, trong đó bao gồm những thành tựu và chỉ rõ những mặt chưa làm được, những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện. Các ý kiến cũng nhất trí với các phương hướng lớn và đề xuất sửa đổi được đề cập trong dự thảo Quy định mới thay thế Quy định 228.

Bên cạnh đó, các ý kiến bổ sung đối với dự thảo Báo cáo và sửa đổi Quy định mới đều nhằm cụ thể hóa các nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động.

Đây cũng là những nội dung được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 và một số nghị quyết, quy định mới ban hành của Đảng.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp thu để điều chỉnh Đề án trình Ban Bí thư theo kế hoạch.

Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định 228-QĐ/TW về nhiệm vụ, công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Quang Hòa)

Trong thời gian tới Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao mong tiếp tục nhận được sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ từ ban cán sự đảng các bộ ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài trên cơ sở Quy định mới thay thế Quy định 228 với những nội dung mới và tinh thần mới.

Qua đó góp phần tăng cường chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức cơ sở đảng ở nước ngoài trong sạch, vững mạnh.

Quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài Quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Hội hữu nghị Việt Nam - Canada nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới Hội hữu nghị Việt Nam - Canada nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới
In bài viết

Truyền hình