Từ ngày 6-8/7/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Đối ngoại nhân dân đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Kazakhstan Đối ngoại nhân dân đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Kazakhstan
Liên hiệp các địa phương chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động viện trợ Liên hiệp các địa phương chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động viện trợ

Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hữu nghị ở Trung ương và địa phương; đại điện lãnh đạo các ban, đơn vị và cán bộ cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Hội nghị nhằm học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 12 CT/TW ngày 05/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và những định hướng công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2022. Đồng thời kết hợp ôn lại lịch sử truyền thống của cách mạng Việt Nam thời kỳ Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941); giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác đối ngoại nhân dân giữa các tổ chức thành viên trong hệ thống và thảo luận mô hình tổ chức, phát triển Liên hiệp địa phương.

Tọa đàm ghi nhận những đóng góp, hiến kế về mô hình tổ chức bộ máy khả thi, hiệu quả và phù hợp nhất với địa phương. Ảnh: Hải An

Trước đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với TP Hải Phòng đã tổ chức Tọa đàm nhằm ghi nhận những đóng góp, hiến kế về mô hình tổ chức bộ máy khả thi, hiệu quả và phù hợp nhất với địa phương. Ảnh: Hải An

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được thông tin về tình hình thế giới và khu vực; đường lối đối ngoại Đại hội VIII của Đảng, Chỉ thị số 12 CT/TW, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân và phi chính phủ nước ngoài, nhiệm vụ của Liên hiệp Hữu nghị; mô hình tổ chức bộ máy của Liên hiệp địa phương, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong Liên hiệp Hữu nghị.

Kết hợp với chương trình tập huấn, các đại biểu sẽ đi tham qua Khu du lịch Quốc gia đặc biệt Pắc-Bó, Cao Bằng để ôn lại truyền thống lịch sử Việt Nam.

Đẩy mạnh kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Liên hiệp địa phương Đẩy mạnh kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Liên hiệp địa phương
Hiến kế xây dựng mô hình bộ máy Liên hiệp hữu nghị ở địa phương Hiến kế xây dựng mô hình bộ máy Liên hiệp hữu nghị ở địa phương
In bài viết

Truyền hình