Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là một trong những đối tượng tham gia BHYT và được tổ chức BHXH đóng BHYT theo quy định của pháp luật.
Thông đồng với người lao động để chiếm đoạt tiền bảo hiểm Thông đồng với người lao động để chiếm đoạt tiền bảo hiểm
TP.HCM: Tạm dừng đóng gần 60 tỷ tiền BHXH cho 180 doanh nghiệp TP.HCM: Tạm dừng đóng gần 60 tỷ tiền BHXH cho 180 doanh nghiệp
1656 unnamed
Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là một trong những đối tượng tham gia BHYT và được tổ chức BHXH đóng BHYT. (Ảnh minh họa)

Theo Điểm d, Khoản 2, Điều 12 Luật BHYT năm 2008 sửa đổi năm 2014 và căn cứ Khoản 1, Điều 51 Luật Việc làm năm 2013, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn được hưởng chế độ BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT.

Theo đó, tổ chức bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng BHYT cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Do vậy, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là một trong những đối tượng tham gia BHYT và được tổ chức BHXH đóng BHYT.

Căn cứ quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, không quá 2 ngày, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp mới thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

Thẻ BHYT thất nghiệp (thẻ BHYT đối với đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp) có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền (theo khoản 1, điều 13 Nghị định 146/2018 ).

Người lao động bị chấm dứt hưởng BHYT khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (khoản 2, điều 23 Nghị định 28/2015 sửa đổi tại Nghị định 61/2020 ).

Thẻ BHYT thất nghiệp có thời hạn sử dụng tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự, được chia thành 4 ô. Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): được ký hiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái latinh), là mã đối tượng tham gia BHYT. Trong trường hợp này sẽ là TN.

Trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động có được tham gia BHYT tự nguyện không? Trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động có được tham gia BHYT tự nguyện không?

Theo quy định, nười lao động không làm việc từ 14 ngày trở lên trong tháng và không hưởng lương thì không thuộc đối tượng ...

Chính sách mới: Người có thẻ BHYT 5 năm liên tục được hưởng thêm quyền lợi gì? Chính sách mới: Người có thẻ BHYT 5 năm liên tục được hưởng thêm quyền lợi gì?

Những người đã tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, quyền lợi của họ của được nâng lên rất nhiều.

Đi khám nghi nhiễm virus corona, bệnh nhân có được BHYT chi trả? Đi khám nghi nhiễm virus corona, bệnh nhân có được BHYT chi trả?

Trong bối cảnh dịch corona diễn biến nghiêm trọng, nhiều người quan tâm đến vấn đề đi khám bệnh, xét nghiệm nếu nghi nhiễm virus ...

In bài viết

Truyền hình