Ngày 28/2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giảm nghèo giữa Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và giới thiệu dự án UNDP-MOLISA-DFAT: “Xây dựng chương trình và tư vấn chính sách về giảm nghèo đa chiều và bền vững, giai đoạn 2021-2023”.
Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo trong năm 2022 Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo trong năm 2022
Nữ nhà văn Đức gốc Hà Tĩnh gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo Việt Nam Nữ nhà văn Đức gốc Hà Tĩnh gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi lễ
Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi lễ

Chứng kiến lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Lê Văn Thanh đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), UNDP và Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo. Thứ trưởng ghi nhận: “Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mong muốn tăng cường hợp tác song phương, đa phương với các đối tác quốc tế nhằm thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; tiến tới mục tiêu xóa nghèo ở mọi chiều cạnh, cho mọi người, ở mọi nơi, mọi thời điểm”.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm cốt lõi rất mới so với giai đoạn 2016-2020 trước đây. Chương trình thực hiện chiến lược tập trung đầu tư vào con người, trực tiếp là đầu tư, nâng cao năng lực người nghèo; xác định rõ nguyên nhân nghèo để giải quyết căn cơ, triệt để những vấn đề của người nghèo, vùng lõi nghèo.

Các đại biểu tham gia buổi lễ ký kết.
Các đại biểu tham gia buổi lễ ký kết.

Phương thức hỗ trợ người nghèo cũng thay đổi. Sẽ chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ theo hộ gia đình sang tập trung hỗ trợ theo các mô hình tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, nhu cầu của hộ nghèo thông qua việc xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, tập trung hỗ trợ người nghèo giải quyết những vấn đề quan trọng nhất với họ như sinh kế, học nghề, việc làm, có thu nhập ổn định. Bổ sung một số dự án, tiểu dự án, nội dung mới ở vùng nghèo, vùng khó khăn như phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, hỗ trợ nhà ở, cải thiện dinh dưỡng, truyền thông nhân rộng sáng kiến giảm nghèo và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng nghèo.

Bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam hoan nghênh Việt Nam quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia.
Bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam hoan nghênh Việt Nam quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam hoan nghênh Việt Nam quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về: (i) Giảm nghèo bền vững (2021-2025) – NTPSPR và (ii) Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (2021 - 2030) – NTPSEDEMA. Bà Wiesen cho biết việc thực hiện thí điểm các giải pháp kỹ thuật số và sáng tạo cùng với Ủy ban Dân tộc (CEMA) và sáng kiến GREAT / DFAT tại các tỉnh Lào Cai và Sơn La đã mang lại những bài học hữu ích cho việc nhân rộng theo dự án mới.

Bà Wisen nói: “Thông qua Biên bản ghi nhớ chúng tôi ký kết hôm nay, UNDP và GREAT/DFAT sẽ tiếp tục tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ LĐTBXH để mở rộng quy mô các giải pháp sáng tạo, đã được thử nghiệm trong NTPSPR (2021 - 2025) và thực hiện mục tiêu của Chương trình là giảm số hộ nghèo và cận nghèo giảm còn một nửa vào năm 2025”.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie phát biểu tại buổi lễ.
Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie cho biết: “Australia cam kết hỗ trợ tăng trưởng bền vững và bao trùm ở Việt Nam. Quan hệ đối tác UNDP-MOLISA chính thức ra mắt hôm nay là một phần trong cam kết của Australia. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác này vì nhờ đó chúng tôi có thể khuyến nghị Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, thực hiện các giải pháp sáng tạo, đổi mới về xóa đói giảm nghèo”.

Dự án UNDP-MOLISA-DFAT: “Xây dựng chương trình và tư vấn chính sách về giảm nghèo đa chiều và bền vững, giai đoạn 2021-2023" đã hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ LĐTBXH nghiên cứu, khuyến nghị chuẩn nghèo và các công cụ đo nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, qua đó hàng triệu người dân gặp khó khăn, đặc biệt trong đại dịch COVID-19 được thụ hưởng chính sách hỗ trợ kịp thời.

Đưa ra 4 tiêu chí là điều kiện bắt buộc để quyết định hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Đưa ra 4 tiêu chí là điều kiện bắt buộc để quyết định hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
WHO và Khối thịnh vượng chung cam kết hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho quốc gia nghèo WHO và Khối thịnh vượng chung cam kết hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho quốc gia nghèo
In bài viết

Truyền hình