Dự thảo Thông tư của Bộ Xây dựng đã đưa ra 4 tiêu chí là điều kiện bắt buộc để các cơ quan chức năng quyết định hỗ trợ nhà ở cho người dân.
Dự kiến chi 6.600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động thuê nhà trọ Dự kiến chi 6.600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động thuê nhà trọ
AAV hỗ trợ các hộ gia đình mất nhà do thiên tai tại huyện Nam Giang (Quảng Nam) AAV hỗ trợ các hộ gia đình mất nhà do thiên tai tại huyện Nam Giang (Quảng Nam)

Bộ Xây dựng vừa đưa ra Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để lấy ý kiến của nhân dân.

Đưa ra 4 tiêu chí là điều kiện bắt buộc để quyết định hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ảnh minh họa/ Nguồn: Internet

Theo đó, dự thảo đưa ra 4 tiêu chí là điều kiện bắt buộc để các cơ quan chức năng quyết định hỗ trợ hỗ trợ nhà ở cho người dân.

Cụ thể, thứ nhất, là hộ nghèo, hộ cận nghèo cư trú trên địa bàn huyện nghèo, được xác định tiêu chí nghèo theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, có trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định số 90/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Quyết định số 90/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm.

Thứ hai, hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở.

Thứ ba, hộ chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác.

Thứ tư, trường hợp đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác thì phải thuộc các đối tượng sau: Nhà ở đã bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ do thiên tai gây ra như: Bão, lũ, lụt, động đất, sạt lở đất, hỏa hoạn nhưng chưa có nguồn vốn để sửa chữa, xây dựng lại. Đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác có thời gian từ 10 năm trở lên tính đến thời điểm Quyết định số 90/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành nhưng nay nhà ở đã hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sụp đổ.

Về trình tự lập và phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở: Trưởng thôn tổ chức họp để phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đến các hộ dân; tổ chức bình xét, đề xuất danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã phê duyệt và quản lý theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cuộc họp phải có đại diện tối thiểu 50% số hộ gia đình trong thôn và có sự tham gia của đại diện chính quyền cấp xã, đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

Việc bình xét theo nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch. Hộ được đưa vào danh sách đề nghị hỗ trợ phải được trên 50% số người tham dự cuộc họp đồng ý (theo hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín). Các thôn hướng dẫn các hộ dân có tên trong danh sách thuộc đối tượng của chính sách làm đơn đăng ký hỗ trợ và cam kết xây dựng nhà ở.

Cũng theo Dự thảo, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật); Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; Các hộ gia đình còn lại. Đối với những hộ có từ 2 ưu tiên trở lên thì chọn ưu tiên cao hơn.

Đối với các hộ gia đình có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện trước theo thứ tự sau: Hộ gia đình có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu rẻ tiền, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn; Hộ gia đình chưa có nhà ở (là hộ gia đình chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở - trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước); Hộ gia đình có đông nhân khẩu.

Xây thêm 73 nhà an toàn chống bão, lụt cho hộ nghèo tại Quảng Bình Xây thêm 73 nhà an toàn chống bão, lụt cho hộ nghèo tại Quảng Bình
Sẽ giảm 50% số hộ nghèo trong 5 năm tới Sẽ giảm 50% số hộ nghèo trong 5 năm tới
In bài viết

Truyền hình