Đa số đại biểu Quốc hội tán thành việc giảm số lượng cấp phó của Hội đồng nhân dân HĐND) ngay từ nhiệm kỳ tới (2016-2021). Theo đó, giảm 1 Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện, số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh từ 1- 2 người.
Cán bộ nghỉ hưu dính kỷ luật có thể bị cắt quyền lợi vật chất Quốc hội xem xét bỏ hình thức kỷ luật giáng chức Đề xuất thêm ngày nghỉ lễ Gia đình Việt Nam 28/6

Sáng nay (25/10), tiếp tục chương trình nghị sự, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Nội dung mới, đáng chú ý tại dự thảo lần này là quy định về số lượng đại biểu HĐND được bầu của mỗi địa phương và số lượng cấp Phó Chủ tịch HĐND, các ban chuyên trách của HĐND.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đa số ý kiến ĐBQH tán thành việc giảm số lượng cấp phó của HĐND ngay từ nhiệm kỳ 2016-2021 tới. Tuy nhiên, giảm như thế nào, giảm ở cấp nào, cơ quan nào thì ý kiến còn khác nhau.

Đối với HĐND cấp huyện, đa số ý kiến DBQH thống nhất giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND xuống còn 1 người.

Đối với HĐND cấp tỉnh, đa số ý kiến đại biểu đề nghị giữ nguyên như Luật hiện hành (gồm 02 Phó Chủ tịch HĐND) hoặc đề nghị quy định số lượng cấp phó căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

gia m so luo ng ca p pho hdnd tu nhiem ky toi
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Đối với việc giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh, nhiều ý kiến đề nghị nên giữ nguyên như Luật hiện hành (gồm 2 Phó Trưởng ban) hoặc quy định mềm dẻo, linh hoạt hơn. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến đồng ý với đề xuất của Chính phủ.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đa số ĐBQH, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện xuống còn 1 người.

Về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật dự kiến 2 phương án:

Phương án 1: Giữ nguyên quy định HĐND cấp tỉnh có 2 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách như tại Điều 18 và Điều 39 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành.

Phương án 2: Quy định lãnh đạo HĐND cấp tỉnh có 2 đại biểu hoạt động chuyên trách, trường hợp Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách thì bố trí 1 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách; trường hợp Chủ tịch HĐND là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm thì bố trí 2 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách.

Cũng liên quan đến Luật tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và tiếp thu theo đa số ý kiến của ĐBQH về tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II lên không quá 02 Phó Chủ tịch.

Giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện để làm gì?

Theo tờ trình của Chính phủ, đề xuất này là nhằm thực hiện Nghị quyết số 18 của T.Ư về mốt số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, đề xuất này cũng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về cơ cấu tổ chức HĐND cấp tỉnh, cấp huyện trong cả nước.

Xem thêm:

gia m so luo ng ca p pho hdnd tu nhiem ky toi Vụ Đàm Vĩnh Hưng kích động bạo lực: Đại biểu Quốc hội đề nghị xử nghiêm

Ủy viên Ủy ban Pháp luật, nhận định việc làm của chủ Facebook Đàm Vĩnh Hưng là vi phạm pháp luật.

gia m so luo ng ca p pho hdnd tu nhiem ky toi Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai công tác nhân sự

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV vừa ban hành các nghị quyết về công tác cán bộ, theo đó phê chuẩn nhiều nhân ...

gia m so luo ng ca p pho hdnd tu nhiem ky toi Vốn điều lệ 30 tỷ trở lên, doanh nghiệp mới được chào bán chứng khoán

Theo Dự thảo Luật Chứng khoán của Chính phủ, các công ty cổ phần chỉ được phép chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ...

gia m so luo ng ca p pho hdnd tu nhiem ky toi Bộ trưởng Tài chính: Gần 43 nghìn tỷ đồng không có khả năng thu hồi

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, tổng số tiền nợ thuế không có khả năng thu hồi trên thực tế là 42.990 tỷ ...

gia m so luo ng ca p pho hdnd tu nhiem ky toi Chính phủ muốn tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên ...

gia m so luo ng ca p pho hdnd tu nhiem ky toi Giảm Phó chủ tịch HĐND tỉnh, huyện từ 2 còn 1: Băn khoăn

Sáng 10/6, thảo luận tại Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật ...

Truyền hình