Sáng 22/11 tại Hà Nội, đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hòa bình Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hòa bình
Nhiều thông điệp hữu nghị được truyền tải tại Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới Nhiều thông điệp hữu nghị được truyền tải tại Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới

Video: Trường Hùng

Dẫn đầu Đoàn có bà Socorro Gomes Coelho - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới; ông Uông Chu Lưu - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới.

Đại biểu Đại hội 22 Hội đồng Hòa bình thế giới viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Trường Hùng).

Cùng dự lễ viếng có gần 200 đại biểu tham dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới, trong đó có gần 100 đại biểu quốc tế đến từ 49 quốc gia gồm bao gồm: Lãnh đạo Hội đồng Hòa bình thế giới và đại diện các tổ chức thành viên, Đại diện tổ chức đoàn kết nhân dân Á - Phi; Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế, Hội Luật gia dân chủ quốc tế, Liên hiệp Công đoàn thế giới, Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị (Hòa Tài), Ban Tổ chức quốc tế - Diễn đàn Nhân dân Á - Âu, một số tổ chức hòa bình - đoàn kết ở Campuchia, Đông Timor, Malaysia, Indonesia... và đại diện các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức nhân dân Việt Nam. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu đã bày tỏ tình cảm yêu mến, kính trọng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sỹ vì hòa bình, độc lập, tự do, anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.

Đại biểu Đại hội 22 Hội đồng Hòa bình thế giới viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bà Socorro Gomes Coelho - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới ghi cảm tưởng sau khi viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Thu Hà).

Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, văn hóa hòa bình của Hồ Chí Minh là sự hội tụ của truyền thống văn hoá Việt Nam yêu nước, nhân nghĩa, hòa hiếu, khoan dung với những tư tưởng tiến bộ trên thế giới về một thế giới tự do, bình đẳng, bác ái, nơi không còn áp bức, bóc lột, chiến tranh và bạo lực. Người tin tưởng sâu sắc về sức mạnh của đoàn kết quốc tế và sự cần thiết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Trong bối cảnh hoà bình thế giới đang đứng trước nhiều thách thức an ninh gay gắt cả truyền thống và phi truyền thống, những giá trị nhân văn cao đẹp của văn hóa hòa bình Hồ Chí Minh càng tỏa sáng, soi đường, góp phần xây đắp hòa bình, giải quyết những vấn đề của quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Đại biểu Đại hội 22 Hội đồng Hòa bình thế giới viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bà Socorro Gomes Coelho - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới; ông Uông Chu Lưu - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam cùng các đại biểu tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Trường Hùng).

Sau lễ viếng, các đại biểu đã tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội đồng Hòa bình thế giới-hơn 70 năm vì hòa bình và công lý Hội đồng Hòa bình thế giới-hơn 70 năm vì hòa bình và công lý
“Việt Nam là đối tác quan trọng của Hội đồng Hòa bình thế giới” “Việt Nam là đối tác quan trọng của Hội đồng Hòa bình thế giới”
In bài viết

Truyền hình