Công tác đối ngoại nhân dân là một bộ phận hợp thành của công tác đối ngoại chung, phối hợp và phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước cùng thực hiện nhiệm vụ, đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Tại Bắc Giang, nhiệm vụ này đã và đang được triển khai với nhiều kết quả tích cực.
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống VUFO tại các tỉnh thành Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống VUFO tại các tỉnh thành
Kiều bào trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của VUFO Kiều bào trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của VUFO

Đáp ứng yêu cầu

Văn kiện Đại hội Đảng toàn toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Đức Trọng trao Giấy khen cho các điển hình xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Đức Trọng trao Giấy khen cho các điển hình xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 04 - CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư T.Ư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, ngày 05/01/2022, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

Chỉ thị đã xác định “Công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân”. Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (CTCHN) Việt Nam đã ban hành chương trình hành động với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Ngày 23/5/2022, BTV Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 56-KH/TU triển khai thực hiện Chị thị số 12 với 8 nhiệm vụ và giải pháp chính.

Liên hiệp CTCHN tỉnh Bắc Giang hiện có 9 hội hữu nghị song phương thành viên: Việt Nam - Liên bang Nga; Việt Nam - Đức; Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia; Việt Nam - Séc - Slovakia; Việt Nam - Hàn Quốc; Việt Nam - Italia và Việt Nam - Nhật Bản với 85 hội, chi hội thành viên cấp huyện, xã.

Liên hiệp có gần 6 nghìn hội viên sinh hoạt ở 10 huyện, thành phố. Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh những năm qua đã góp phần thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

Thời gian qua, Liên hiệp CTCHN tỉnh đã tăng cường kết nối với người Việt Nam ở nước ngoài. Qua thống kê, hiện có gần 4 nghìn người gốc Bắc Giang đang sinh sống tại 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng người Bắc Giang ở nước ngoài tập trung chủ yếu tại các nước khu vực Đông Bắc Á, tỷ lệ 60,2 %; các nước châu Âu, tỷ lệ 34,2 %, còn lại là các nước khác.

Thông qua một số tổ chức đoàn, hội người Bắc Giang ở nước ngoài và các hội hữu nghị song phương, đồng hương Bắc Giang đã tích cực tham gia ủng hộ hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh về ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 và Quỹ vắc-xin năm 2021, nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế và tiền mặt.

Đơn cử như Hội đồng hương Bắc Giang ở Cộng hòa Séc ủng hộ 10 tấn gạo (trị giá 150 triệu đồng), Hội đồng hương Bắc Giang và cộng đồng người Việt tại Đảo Sip 30 triệu đồng, Hội người Việt Nam ở Ukraine 80 triệu đồng, Hội đồng hương Bắc Giang tại Lai Châu 64 triệu đồng, Hội đồng hương Hà Bắc tại Đồng Nai 80 triệu đồng, Hội đồng hương Bắc Giang tại Hải Phòng 80 triệu đồng...

Trong giai đoạn 2016 - 2021, tổng lượng kiều hối do người Bắc Giang ở nước ngoài chuyển về qua hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đạt 595,75 triệu USD, góp phần làm tăng nhu cầu tiết kiệm, đầu tư, tiêu dùng trong dân cư.

Nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai nhiều nội dung cụ thể. Đó là tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ do T.Ư, tỉnh đề ra. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Quán triệt sâu sắc quan điểm “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân mà nòng cốt là MTTQ Việt Nam, Liên hiệp CTCHN Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân”.

Các cựu học sinh Lào thăm Nhà truyền thống Việt -Lào tại Trường Trung cấp Biên phòng 1 (Tân Yên). Ảnh: Thu Phong.
Các cựu học sinh Lào thăm Nhà truyền thống Việt -Lào tại Trường Trung cấp Biên phòng 1 (Tân Yên) (Ảnh: Thu Phong).

Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Đảng đoàn Liên hiệp CTCHN Việt Nam; Đề án kết nối, thu hút, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2030; Đề án đẩy mạnh hợp tác cấp địa phương của tỉnh Bắc Giang với các địa phương nước ngoài, giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động công tác đối ngoại nhân dân giữa Ủy ban MTTQ - Liên hiệp CTCHN tỉnh, Sở Ngoại vụ với tổ chức chính trị - xã hội, thành viên Ủy ban MTTQ và các cơ quan tuyên truyền tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, trên cơ sở bám sát và cụ thể hóa “Chiến lược thông tin đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nâng cao vai trò, sự tham gia của các hội hữu nghị song phương thành viên, tổ chức nhân dân trong đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Chủ động, đa dạng hóa vận động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Với vai trò là tổ chức chuyên trách trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp CTCHN tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng hoạt động. Kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Trong đó tập trung vào lĩnh vực nhân đạo, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, xúc tiến đầu tư phát triển KT-XH của tỉnh.

Làm tốt công tác vận động cộng đồng người Bắc Giang ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương; phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Bắc Giang ở nước ngoài, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Bắc Giang với các đối tác.

Thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình và giữ liên lạc với người Bắc Giang ở nước ngoài; nghiên cứu, thành lập Ban Liên lạc người Bắc Giang ở nước ngoài. Đẩy mạnh công tác khen thưởng, đặc biệt là những kiều bào có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Tham mưu tổ chức các hoạt động “Xuân Quê hương”, “Tuần lễ Tết Việt” nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

FNF nhận bằng khen của VUFO vì những đóng góp tích cực tại Việt Nam FNF nhận bằng khen của VUFO vì những đóng góp tích cực tại Việt Nam
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống VUFO Chủ tịch Nguyễn Phương Nga gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống VUFO
In bài viết

Truyền hình