Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vừa thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Gần 20.000 thí sinh dự thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào” Gần 20.000 thí sinh dự thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”
Thành phố Hồ Chí Minh công bố số thí sinh đăng ký thi lớp 10 trung học phổ thông công lập 2022-2023 Thành phố Hồ Chí Minh công bố số thí sinh đăng ký thi lớp 10 trung học phổ thông công lập 2022-2023

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số 1498/LHHN-TCCB ngày 20/12/2021 về việc tổ chức thi tuyển công chức làm việc tại Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,

Hội đồng tuyển dụng công chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Hội đồng tuyển dụng) thông báo kết quả thi Vòng 2 (thi viết và thi phỏng vấn) kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam như sau:

1. Kết quả thi Vòng 2

Kết quả thi Vòng 2 được (i) gửi kèm Thông báo này, (ii) niêm yết tại trụ sở Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và (iii) đăng trên website của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (www.vufo.org.vn) và Tạp chí Thời đại (http://thoidai.com.vn).

2. Nộp đơn phúc khảo

Hội đồng tuyển dụng không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn tại Vòng 2. Các thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi viết cần nộp đơn phúc khảo (theo mẫu gửi kèm, có chữ ký trực tiếp của thí sinh) trực tiếp hoặc qua bưu điện. Chi tiết như sau:

2.1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Trong giờ hành chính, từ ngày 25/5/2022 đến 17h00 ngày 08/6/2022 (chỉ chấp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trước 17h00 ngày 08/6/2022).

2.2. Địa điểm/ địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Phòng 401, Ban Tổ chức – Cán bộ, tầng 4, Nhà Hữu nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội (điện thoại 080.43302 và 080.44137).

2.3. Lệ phí phúc khảo: 150.000đ/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính). Thí sinh nộp lệ phí khi nộp đơn phúc khảo.

Hội đồng tuyển dụng không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo không đúng theo quy định hoặc nộp/gửi tới sau thời hạn nêu trên.

Xem kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 TẠI ĐÂY

Xem mẫu đơn phúc khảo bài thi TẠI ĐÂY

Hội đồng tuyển dụng trân trọng thông báo.

VUFO thông báo thời gian và cách thức tổ chức thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 VUFO thông báo thời gian và cách thức tổ chức thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022
VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022
In bài viết

Truyền hình