Ngày 20/6, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Thêm nhiều tỉnh, thành công bố kết quả thi vào lớp 10 năm 2022 Thêm nhiều tỉnh, thành công bố kết quả thi vào lớp 10 năm 2022
Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng công chức, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số 1498/LHHN-TCCB ngày 20/12/2021 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về việc tổ chức thi tuyển công chức làm việc tại Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,

Hội đồng tuyển dụng công chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Hội đồng tuyển dụng) thông báo kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xem kết quả chấm phúc khảo vòng 2 TẠI ĐÂY

Kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được niêm yết tại trụ sở Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đăng trên website của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tạp chí Thời Đại (www.vufo.org.vn; http://thoidai.com.vn).

Hội đồng tuyển dụng trân trọng thông báo.

VUFO thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 VUFO thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Giải thưởng VinFuture mùa 2 chính thức bước vào vòng sơ khảo Giải thưởng VinFuture mùa 2 chính thức bước vào vòng sơ khảo
In bài viết

Truyền hình