Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành công văn hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2019-2020, trong đó có quy định về những khoản tiền hội phụ huynh (Ban đại diện cha mẹ học sinh) không được phép thu.    
Phụ huynh Hà Nội choáng ngợp bởi lâu đài, biệt thự do con tự “xây” bằng phế liệu Phụ huynh nháo nhác tìm lớp, chi tiền triệu cho con ôn vào... lớp 1 Đổi ATM sang thẻ chip có tránh được mất tiền trong tài khoản? Áp lực học hè vì phụ huynh sợ con kém cỏi

Theo đó, 7 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu trong năm học 2019-2020 bao gồm:

1. Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường.

2. Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh.

3. Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.

4. Khen thưởng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường.

5. Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên nhà trường.

6. Hỗ trợ công tác quản lí, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.

7. Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

7 khoan tien hoi phu huynh khong duoc phep thu cua hoc sinh

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất ý kiến.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

In bài viết

Truyền hình