Khuyến khích các cơ sở giáo dục phối hợp với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn đẩy mạnh phát triển các hình thức thẻ học đường để thu học phí và các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Khi thu tiền của người học, các cơ sở giáo dục phải thực hiện trả chứng từ thu kịp thời đầy đủ, đúng quy định; tuyệt đối không được giao nhiệm vụ cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền…đây là một trong các nội dung nêu tại văn bản số 1329/SGD&ĐT-KHTC ngày 19/9/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2019 – 2020.    

Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng các khoản thu được thống nhất, đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của người dân, phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ông Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã ký ban hành văn bản số 1329/SGD&ĐT-KHTC ngày 19/9/2019 hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2019 – 2020 (gọi tắt là Văn bản số 1329/SGD&ĐT-KHTC).

diem moi trong cong tac quan ly thu chi nam hoc 2019 2020 tai tinh phu tho

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ tại số 420 đường Nguyễn Tất Thành, TP Việt Trì.

Theo đó, văn bản số 1329/SGD&ĐT-KHTC ngày 19/9/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ hướng dẫn các khoản thu khác đối với cơ sở giáo dục (CSGD) công lập: Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường, trong quá trình thực hiện cần lưu ý việc quản lý, sử dụng phải đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; các đơn vị không được chi cho công tác quản lý dưới bất kỳ hình thức nào, phải hạch toán riêng từng khoản thu, chi trên hệ thống sổ sách kế toán và được tổng hợp báo cáo quyết toán thu, chi hằng năm, không được điều chuyển từ khoản thu này sang khoản thu khác.

Đối với các khoản thu yêu cầu các CSGD phải thực hiện trao đổi, thoả thuận, thống nhất với cha mẹ HS sau đó mới tổ chức thực hiện. Các đơn vị không được thực hiện việc thu tiền (kể cả tạm thu) khi chưa thực hiện trao đổi, thoả thuận, thống nhất với cha mẹ HS.

Việc tiếp nhận nguồn tài trợ thực hiện theo: Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; văn bản bản số 1166/SGDĐT-KHTC ngày 21/9/2018 của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT.

Cơ sở giáo dục không vận động tài trợ để chi trả các khoản gì?

Theo khoản 2, điều 3 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có ghi:

2. Không vận động tài trợ để chi trả: Thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của các cơ sở giáo dục.

diem moi trong cong tac quan ly thu chi nam hoc 2019 2020 tai tinh phu tho

Văn bản số 1329/SGD&ĐT-KHTC ngày 19/9/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ (trang 1).

Cũng theo văn bản số 1329/SGD&ĐT-KHTC ngày 19/9/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ ghi rõ: “Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: thực hiện theo quy định tại điều 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, trong quá trình thực hiện cần lưu ý: Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT…”.

Tại văn bản số 1329/SGD&ĐT-KHTC ngày 19/9/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu: “Các cơ sở giáo dục chỉ được thu các khoản theo quy định (đối với các CSGD công lập chỉ được tiến hành thu các khoản khác sau khi có thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên). Ngoài các khoản thu theo quy định, các CSGD không được thực hiện hoặc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định… Các CSGD không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh”.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản gì?.

Theo khoản 4, Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh có nêu:

4. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

a) Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

diem moi trong cong tac quan ly thu chi nam hoc 2019 2020 tai tinh phu tho

Văn bản số 1329/SGD&ĐT-KHTC ngày 19/9/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ (trang 6).

“Công tác quản lý thu, chi: Khi thu tiền của người học các cơ sở giáo dục phải thực hiện trả chứng từ thu (Phiếu thu tiền – PV) kịp thời đầy đủ, đúng quy định; tuyệt đối không được giao nhiệm vụ thu cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền… Hằng năm, thực hiện chế độ công khai tài chính và lập Báo cáo tài chính gửi cơ quan quản lý ngành, cơ quan tài chính và cơ quan thuế cùng cấp theo chế độ kế toán hiện hành…”, văn bản số 1329/SGD&ĐT-KHTC ngày 19/9/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ có nêu.

Để tăng cường công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2019 – 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản số 4272/UBND-KGVX ngày 18/9/2019, trong đó có chỉ đạo: Việc quản lý thu, chi đảm bảo sự thống nhất, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, của người dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước, tránh lạm thu, sử dụng sai mục đích. Việc tổ chức quản lý thu, chi phải có dự toán chi tiết cho từng nội dung theo quy định của pháp luật…

diem moi trong cong tac quan ly thu chi nam hoc 2019 2020 tai tinh phu tho

Văn bản số 4272/UBND-KGVX ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ.
In bài viết

Truyền hình