Ngày 12/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950 - 17/11/2020); khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
Chùm ảnh Liên hiệp Hữu nghị báo công dâng bác nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Chùm ảnh Liên hiệp Hữu nghị báo công dâng bác nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống

Sáng 12/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) tổ chức đoàn báo công, dâng hoa, viếng lăng Chủ ...

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam báo công dâng Bác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam báo công dâng Bác

Sáng 12/11, Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ dâng hương, báo công và vào Lăng viếng ...

Phát triển công tác đối ngoại nhân dân xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Phát triển công tác đối ngoại nhân dân xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh

Tối 10/11, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Báo ...

Dự và chỉ đạo Hội nghị có: bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và các Hội trực thuộc.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã ôn lại truyền thống vẻ vang của công tác đối ngoại nhân nhân. Là một trong ba chân kiềng của nền ngoại giao, đối ngoại nhân dân có vai trò đột phá, củng cố cơ sở xã hội, nền tảng quần chúng cho quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia, các dân tộc, góp phần quan trọng vào việc kiến tạo, củng cố môi trường hòa bình, tạo hình ảnh quốc tế của đất nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ôn lại truyền thống vẻ vang của công tác đối ngoại nhân nhân.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ôn lại truyền thống vẻ vang của công tác đối ngoại nhân nhân.

Bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế, giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, góp phần tăng cường vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô. Nhiệm vụ này mở ra những cơ hội, đồng thời cũng là thách thức đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

"Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân cần giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, vừa phát huy thế mạnh của hoạt động là hướng tới mọi tầng lớp nhân dân trong nước và quốc tế, qua đó đa dạng hóa các hình thức hoạt động, phù hợp với tình hình trong nước và những biến động phức tạp của tình hình quốc tế", bà Hương nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đề nghị, thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp, tập trung thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Cụ thể là đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoạt động đối ngoại Nhân dân; phát huy và tăng cường hiệu quả công tác phối kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các cơ quan, ban, ngành thành phố liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân thành phố; tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tập trung củng cố tổ chức, mở rộng quy mô hoạt động, phát triển hội viên, nghiên cứu phát triển thêm các hội song phương; nghiên cứu mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhiều bạn bè, đối tác quốc tế theo định hướng, chính sách đối ngoại của nhà nước.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân giai đoạn 2015-2020.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân giai đoạn 2015-2020.

Song song với đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh Thủ đô, nâng cao chất lượng những kênh thông tin hiện có, tăng cường các hoạt động hòa bình, hữu nghị; tranh thủ hợp tác, thu hút các nguồn tài trợ nước ngoài cho các dự án hỗ trợ các đối tượng chính sách, chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng, phát triển giáo dục... góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Thành phố…

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã khen thưởng 19 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân giai đoạn 2015-2020.

Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phần 4) Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phần 4)
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung 45 triệu đồng Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung 45 triệu đồng

In bài viết

Truyền hình