Một trong những nhiệm vụ quan trọng của VUFO là củng cố và phát triển các tổ chức thành viên là các Hội Hữu nghị. Từ năm 2014 đến nay, VUFO đã thành lập 6 Hội hữu nghị song phương, nâng tổng số Hội lên 64. Nhiều Hội đã và đang tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp của Việt Nam với bạn bè, đối tác trên thế giới.
In bài viết

Truyền hình