TĐO- Mục tiêu là cải tạo cảnh quan môi trường thiên nhiên vùng di tích, tôn tạo cảnh quan văn hóa, kiến trúc di sản đô thị Huế, nhằm góp phần thực hiện chủ trương giãn dân, giảm thiểu áp lực gia tăng mật độ tham gia giao thông và ùn tắc tại khu vực Kinh thành Huế.

Sớm tái định cư hàng trăm hộ dân thuộc khu vực Thượng thành Huế.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành Kế hoạch (số 218/KH-UBND) Triển khai Chương trình trọng điểm năm 2019, về việc di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I Kinh thành Huế nhằm đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị di sản và ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực Thượng thành, Eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ thuộc di tích Kinh Thành Huế.

Mục đích, tăng cường, đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế, bảo tồn kho tài nguyên văn hoá vật thể đặc sắc tiêu biểu của văn hoá dân tộc Việt Nam, góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn phục vụ du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cải tạo cảnh quan môi trường thiên nhiên vùng di tích, tôn tạo cảnh quan văn hóa, kiến trúc di sản đô thị Huế, nhằm góp phần thực hiện chủ trương giãn dân, giảm thiểu áp lực gia tăng mật độ tham gia giao thông và ùn tắc tại khu vực Kinh thành Huế.

hon 523 ho dan thuoc khu vuc thuong thanh hue hoan thanh giai phong mat bang tai dinh cu trong nam 2019

hon 523 ho dan thuoc khu vuc thuong thanh hue hoan thanh giai phong mat bang tai dinh cu trong nam 2019

Những ngôi nhà nhếch nhác, xập xệ đã và đang tồn tại trên khu vực Kinh thành Huế

Cụ thể của Kế hoạch nhằm hoàn thành di dời, giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 523 hộ dân thuộc khu vực Thượng thành trong năm 2019. Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng diện tích 9,98 ha khu tái định cư trước ngày 30/3/2019. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư (khu vực 1 và khu vực 2); khởi công xây dựng trước ngày 01/4/2019; đầu tư hoàn thành khu tái định cư trước ngày 01/8/2019 để giao đất tái định cư cho các hộ xây dựng nhà ở.

Đồng thời, hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng và đất đai đối với dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư giai đoạn 3 để kịp thời đầu tư trong tháng 9/2019, chuẩn bị quỹ đất tái định cư phục vụ di dời dân cư giai đoạn 2020 đến 2021.

Thoát cảnh "khu nhà ổ chuột"!

Để đạt những mục tiêu trên, một số nhiệm vụ và giải pháp sẽ được UBND tỉnh triển khai thực hiện đó tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công tác thu hồi đất; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện; huy động nguồn lực tài chính, tập trung nhân lực đảm bảo cho việc thực hiện đúng tiến độ.

hon 523 ho dan thuoc khu vuc thuong thanh hue hoan thanh giai phong mat bang tai dinh cu trong nam 2019

hon 523 ho dan thuoc khu vuc thuong thanh hue hoan thanh giai phong mat bang tai dinh cu trong nam 2019

Một trong những “khu nhà ổ chuột” của người dân khu vực Thượng thành đã trãi qua bao nhiêu đời sinh sống cùng con cháu.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng, chính quyền địa phương; công khai, minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Nhiều người dân sinh sống tại phường Thuận Lộc (TP.Huế) cho biết: “Người dân chúng tôi sinh sống trên khu vực thượng thành từ hàng chục năm nay. Mới đây, nghe có đề án và thực hiện triển khai việc di dời các hộ dân ở đây đến khu tái định cư mới ai cũng phấn khởi. Hi vọng chính quyền các cấp tạo điều kiện để chúng tôi có chỗ ở, để yên tâm sinh sống và thoát cảnh sống trong những “ngôi nhà ổ chuột”.

Như báo Thời Đại đã thông tin trước đó, theo Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng của khu vực I di tích Kinh thành Huế vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế thông qua, sẽ có hơn 4.200 hộ dân được di dời theo đề án.

Đề án sẽ được thực hiện trong thời gian từ năm 2019 đến 2025, với hai cuộc di dân lịch sử ra khỏi các vùng di tích với tổng kinh phí thực hiện khoảng hơn 2.800 tỷ đồng.

Qua đó, dự án sẽ giúp cho hàng ngàn hộ dân có điều kiện sống tốt hơn tại khu tái định cư mới. Sau khi thực hiện việc di dời, sẽ tiến hành cải tạo mặt bằng, trả lại nguyên trạng cho di tích đồng thời triển khai trùng tu, tôn tạo và bảo tồn di tích phục vụ du lịch ở khu vực Kinh thành Huế.

Phi Hoàng           

Truyền hình