Từ ngày 6-8/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng.
Thác Bản Giốc (Cao Bằng) - một tuyệt tác của thiên nhiên Thác Bản Giốc (Cao Bằng) - một tuyệt tác của thiên nhiên
Liên hiệp các địa phương chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động viện trợ Liên hiệp các địa phương chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động viện trợ

Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu đến từ các tổ chức thành viên ở Trung ương, Liên hiệp hữu nghị ở địa phương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị và cán bộ Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động viện trợ PCPNN và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, Cụm 4.
Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, Cụm 4 diễn ra vào cuối tháng 6/2022 (Ảnh: Thành Thật).

Mục đích của Hội nghị nhằm học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và những định hướng công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2022; Kết hợp ôn lại lịch sử truyền thống của cách mạng Việt Nam thời kỳ Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941); Giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác đối ngoại nhân dân giữa các tổ chức thành viên trong hệ thống và thảo luận mô hình tổ chức, phát triển Liên hiệp địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về đường lối đối ngoại Đại hội XIII, Chỉ thị 12-CT/TW, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Mô hình tổ chức bộ máy của các Liên hiệp hữu nghị địa phương; Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong hệ thống Liên hiệp hữu nghị và thảo luận nhóm.

Cũng trong chương trình, Đoàn đại biểu sẽ đi thăm di tích Pác Bó và thắp hương, báo công tại Đền thờ Bác Hồ tại Pác Bó.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
In bài viết

Truyền hình