Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm ký kết quy chế phối hợp với Ban Chấp hành TƯ Đoàn khóa XII tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn tham gia các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
Thái Nguyên: Viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2022 ước đạt 1,3 triệu USD Thái Nguyên: Viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2022 ước đạt 1,3 triệu USD
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn TCT Phát điện 1 lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn TCT Phát điện 1 lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Chính phủ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia chuyển đổi số giai đoạn 2022-2027
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Bùi Quang Huy ký kết Nghị quyết. (Ảnh: tienphong.vn)

Trong phiên làm việc sáng 16/12 tại Hà Nội, Đại hội Đoàn toàn quốc đã ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XII và ký kết chương trình phối hợp công tác với Chính phủ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự hội nghị và ký kết chương trình phối hợp.

Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành TƯ Đoàn khoá XII gồm 11 điều, kèm theo phụ lục danh mục 45 nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Ban Chấp hành TƯ Đoàn.

Trong quy chế phối hợp công tác 5 năm tới, Chính phủ phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Theo đó, Chính phủ và TƯ Đoàn sẽ phối hợp về nhiều nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên. Giáo dục, nâng cao kiếntthức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên.

Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, khuyến khích tinh thần hiếu học, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên; chăm lo, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tính sáng tạo không ngừng của thanh niên; phát huy tính tiên phong của thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

TƯ Đoàn phối hợp triển khai hiệu quả Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tham gia vào việc giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp; tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn.

TƯ Đoàn phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Soshi khánh thành dự án ODA trị giá 3 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ Soshi khánh thành dự án ODA trị giá 3 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ
VUFO hỗ trợ Cà Mau vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài VUFO hỗ trợ Cà Mau vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
In bài viết

Truyền hình