Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, có tới 8 cơ quan đơn vị hành chính của Bộ Xây dựng sử dụng 196 lao động hợp đồng (LĐHĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ không đúng quy định, thừa tới 3 cấp phó tại thời điểm kiểm tra…
Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra khác đến Vĩnh Tường Chánh thanh tra Bộ Xây dựng nói về vụ cán bộ nhận hối lộ Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang nhận hối lộ bao nhiêu tiền?

Kết luận thanh tra số 675/KL-TTBNV ngày 24/10/2018 và thông báo Kết luận thanh tra số 709/TB-TTBNV của Thanh tra Bộ Nội Vụ về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế, công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; nâng bậc lương trước thời hạn; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Xây dựng từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/3/2018 đã chỉ rõ hàng loạt những sai phạm trong việc quản lý biên chế và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; việc tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm; số lượng cấp phó và chế độ tiền lương.

Bộ Xây dựng bổ nhiệm thừa 3 cấp phó

Tại thông báo kết luận thanh tra số 709/TB-TTBNV ngày 06/11/2018 nêu rõ sai phạm về số lượng cấp phó Bộ Xây dựng. Theo đó, đến thời điểm thanh tra còn 3 cơ quan, đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Bộ có số lượng cấp phó mỗi đơn vị vượt 1 người so với quy định. Thông báo cũng nêu rõ tên 3 đơn vị thừa cấp phó (Mỗi đơn vị thừa 01 người) đó là Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản và Thanh tra Bộ.

Tại thời điểm kiểm tra còn 8 cơ quan đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc của Bộ Xây dựng sử dụng 196 lao động hợp đồng (LĐHĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể Thanh tra Bộ 101 người, khối văn phòng Bộ (bao gồm Văn phòng Bộ và các Vụ) 28 người, Cục Giám định nhà nước và chất lượng công trình xây dựng 12 người, Cục Hạ tầng kỹ thuật 20 người, Cục phát triển đô thị 13 người, Cục Quản lý hoạt động xây dựng 11 người, Cục công tác phía Nam 6 người, Cục kinh tế xây dựng 5 người.

Thêm vào đó, một số cơ quan, đơn vị SNCL tuyển dụng viên chức vào làm việc từ năm 2012 nhưng ký HĐLĐ (không ký HĐLV) và bổ nhiệm chức vụ quản lý. Ngoài ra, có 5 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm từ 1 đến 2 tháng so với quy định; 8 hồ sơ viên chức quản lý không thể hiện đầy đủ tài liệu về việc tuyển dụng viên chức theo quy định. Về việc nâng lương, còn 11 đơn vị chưa ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc. 1 đơn vị không thực hiện việc xem xét nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức đáp ứng đủ điều kiện để xem xét nâng lương trước thời hạn…

bo xay dung xu ly the nao voi viec thua 3 cap pho 196 lao dong hop dong
Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ những tồn tại của Bộ Xây dựng từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/3/2018.

Với những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó. Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức đảm bảo số lượng theo kế hoạch đã ban hành. Rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các cấp từ tháng 6/2012 đến nay.

Đồng thời cũng kiến nghị Bộ Xây dựng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra, từ đó có hình thức xử lý phù hợp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, thông báo này cũng kiến nghị đến việc chấm dứt ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và việc sử dụng viên chức làm việc theo vị trí làm việc của công chức tại các cơ quan hành chính, chỉ đạo các đơn vị SNCL ký kết hợp đồng làm việc với viên chức được tuyển dụng theo đúng quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thêm vào đó, bố trí sắp xếp số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

Trao đổi với PV Báo Thời Đại, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng cho biết: "Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-BXD về Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 675/KL-TTBNV ngày 24/10/2018 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tổ chức quán triệt sâu sắc kết luận thanh tra bảo đảm thống nhất trong nhận thức và hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đến nay đã giải quyết về cơ bản số lượng cấp phó tại 03 đơn vị đảm bảo đúng, đủ theo quy định do cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu và thực hiện kế hoạch luân chuyển của Bộ. Về các hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ đã ký được chuyển về các đơn vị sự nghiệp công lập thông qua hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển; tạo điều kiện cho họ tham gia thi tuyển công chức nếu đáp ứng đủ điều kiện và còn chỉ tiêu biên chế hoặc có nguyện vọng chuyển công tác".

Tuy nhiên, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng chưa đề cập đến việc xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan dẫn tới hàng loạt sai phạm trong việc quản lý biên chế và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

bo xay dung xu ly the nao voi viec thua 3 cap pho 196 lao dong hop dong Thủ tướng: Ngăn chặn cán bộ "vòi vĩnh", "chung chi"
bo xay dung xu ly the nao voi viec thua 3 cap pho 196 lao dong hop dong Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' tại Vĩnh Phúc gồm những ai?
bo xay dung xu ly the nao voi viec thua 3 cap pho 196 lao dong hop dong Thanh tra những ai, nội dung gì tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc?

Truyền hình