Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ ngày 4/7/2022 Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã nêu đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh trung học cơ sở.
Trường Tiểu học Yên Phương (Vĩnh Phúc): Đổi mới giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh Trường Tiểu học Yên Phương (Vĩnh Phúc): Đổi mới giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh
COPI khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho học sinh tại tỉnh Phú Thọ COPI khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho học sinh tại tỉnh Phú Thọ
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh Trung học cơ sở
Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo).

Cụ thể, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 (4/7/2022), Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết đối với học phí năm học 2022-2023 để các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện; đồng thời đề nghị sửa Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (Nghị định 81) để làm căn cứ pháp lý thực hiện từ năm học 2023-2024 về các nội dung như sau:

Thứ nhất, đối với học phí giáo dục mầm non (GDMN) công lập năm học 2022-2023: (i) Đối với cơ sở GDMN chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Đề nghị giữ ổn định học phí như năm học 2021-2022; (ii) Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ sở giáo dục ban hành. Cơ sở giáo dục trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt mức thu học phí.

Đối với các địa phương đã ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 mà mức thu học phí cao hơn so với năm học 2021-2022: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với năm học 2021-2022 đến hết năm học 2022-2023.

Từ năm học 2023-2024, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh khung và mức học phí mầm non theo chỉ số giá tiêu dùng hằng năm.

Thứ hai, đối với giáo dục đại học (GDĐH) công lập: Lùi khung học phí quy định tại Nghị định 81 thêm 01 năm. Năm học 2022-2023, mức học phí của cơ sở GDĐH công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên tăng tối đa 15% (theo Nghị định 81 là 25%) so với năm học 2021-2022. Đối với cơ sở GDĐH công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Xác định mức trần học phí tối đa hệ số 2 lần so với cơ sở chưa tự đảm bảo chi thường xuyên (giữ nguyên như quy định tại Nghị định 81). Đối với cơ sở GDĐH công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: được xác định mức trần học phí tối đa hệ số 2,5 lần so với cơ sở tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (giữ nguyên như quy định tại Nghị định 81).

Bộ GDĐT đề xuất thực hiện ngay việc miễn học phí cho toàn bộ (100%) học sinh THCS từ năm học 2022 - 2023.

Thứ ba, đối với hệ trung học cơ sở (THCS): Bộ GDĐT đề xuất thực hiện ngay việc miễn học phí cho toàn bộ (100%) học sinh THCS từ năm học 2022 - 2023 (ước tính ngân sách cấp bù miễn học phí: 5,5 triệu học sinh x học phí bình quân 2 triệu đồng/năm học = 11.199,8 tỷ đồng/năm học). Nếu thực hiện đề xuất này thì ngân sách nhà nước phải tăng thêm là 25.199 tỷ đồng trong giai đoạn 03 năm (2022-2024) (sau khi trừ đi số học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn, học sinh đã được miễn học phí theo quy định tại Nghị định 81).

Thứ tư, đối với hệ trung học phổ thông (THPT): (i). Đề nghị giữ ổn định mức học phí như năm học 2021 - 2022 đối với cơ sở giáo dục THPT công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên; (ii). Đối với cơ sở giáo dục THPT tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ sở giáo dục ban hành. Cơ sở giáo dục trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt mức thu học phí.

Đối với các địa phương đã ban hành nghị quyết định mức thu học phí năm học 2022 – 2023 mà mức thu học phí cao hơn so với năm học 2021 – 2022: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện theo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với năm học 2021 – 2022 đến hết năm học 2022 – 2023. Từ năm học 2023 – 2024, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh khung và mức học phí đối với THPT công lập theo chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các bộ, ngành hữu quan, xem xét tham mưu trình Chính phủ về các nội dung nêu trên cho kịp triển khai từ năm học 2022 - 2023.

Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà
Học sinh tiểu học Thái Nguyên thích thú học tiếng Hàn Học sinh tiểu học Thái Nguyên thích thú học tiếng Hàn
In bài viết

Truyền hình