Trang chủ Hữu nghị
12:47 | 26/11/2023 GMT+7

Yên Bái nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

aa
Xác định nâng cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, tỉnh Yên Bái xác định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các tổ chức nhân dân là lực lượng nòng cốt trong thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Yên Bái - Val de Marne: điển hình về cơ chế hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Pháp
Yên Bái: Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Để làm tốt công tác đối thoại nhân dân trong tình hình mới, Đảng bộ tỉnh xác định việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức nhân dân cụ thể hóa các quan điểm, chỉ đạo về công tác đối ngoại nhân dân phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối đối ngoại trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Yên Bái nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Lễ khởi công dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Yên Bái.

Cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ tại Chỉ thị số 12-CT/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương đề triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Từ đó, đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị trong toàn đảng bộ nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất hành động trong thực hiện ba trụ cột đối ngoại của tỉnh gồm: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thiết thực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó, làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ đất nước, truyền thống văn hóa, con người Việt Nam nói chung cũng như tỉnh Yên Bái nói riêng.

Yên Bái nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao tặng ngài Hayashi Motoo – Phó Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam cuốn sách ảnh "Đất và người Yên Bái”.

Tỉnh cũng xác định đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Tỉnh ủy, sự quản lý tập trung, hiệu quả của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ba trụ cột đối ngoại và giữa các tổ chức nhân dân với vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Nhờ vậy, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo, hình ảnh con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” tới đông đảo bạn bè quốc tế; thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo...

Thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế, Yên Bái đã duy trì và phát huy mối quan hệ hợp tác truyền thống với các địa phương nước ngoài như: tỉnh Val-de-Marne (Cộng hòa Pháp), tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xay Nha Bu Ly (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), tỉnh Vân Nam (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa), thành phố Mimasaka (Nhật Bản); tiếp tục thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương nước ngoài có điều kiện tương đồng để hợp tác về kinh tế, thương mại đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác giao lưu nhân dân trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế...

Yên Bái nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Tỉnh Yên Bái phát huy mối quan hệ hợp tác truyền thống với tỉnh Val-de-Marne (Cộng hòa Pháp).

Tỉnh cũng mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế để thu hút nguồn tài trợ phi chính phủ nước ngoài phục vụ cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, chương trình giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội khác trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò của Hội hữu nghị Việt - Pháp, Việt - Lào, Việt - Trung của tỉnh trong tổ chức các hoạt động vì hòa bình, hợp tác, đoàn kết, hữu nghị...

Cụ thể như trong thu hút các nguồn lực đầu tư, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, thu hút các nguồn lực đầu tư tại địa phương; ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề cho thu hút các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sử dụng nhiều lao động và có các biện pháp tích cực về xử lý chất thải công nghiệp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh, như chế biến nông, lâm sản; dịch vụ, văn hóa - xã hội; phát triển du lịch...

Từ đó hoạt động của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện có 53 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 38 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đang triển khai hoạt động, với tổng vốn đăng ký đạt 497 triệu USD, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực chế biến nông, lâm nghiệp; khoáng sản và công nghiệp dệt may... Số đang làm việc tại các doanh nghiệp FDI là 4.637 lao động.

Trong quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư Nhật Bản, Yên Bái hiện có 3 dự án đang triển khai hoạt động, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 100 triệu USD. Cụ thể như: Dự án đầu tư chăn nuôi, chế biến thỏ công nghệ cao với tổng số vốn trên 78 triệu USD; Dự án xây dựng nhà máy chế biến măng Yamazaki Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,3 triệu USD; Dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Yên Bái với tổng vốn đăng ký trên 20 triệu USD... Tình hình xuất nhập khẩu của Yên Bái với thị trường Nhật Bản tính đến 6 tháng đầu năm 2023, giá trị nhập khẩu đạt 53 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 10 triệu USD.

Trong quan hệ hợp tác cấp địa phương, tỉnh Yên Bái đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản từ tháng 11/2019. Thỏa thuận đã tạo điều kiện cho hai địa phương cùng nhau thúc đẩy các hoạt động hợp tác, chuyển giao, hỗ trợ phát triển công nghệ từ phía thành phố Mimasaka cho các tổ chức, doanh nghiệp tại tỉnh Yên Bái và phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng của tỉnh.

Dù mới chính thức thiết lập quan hệ hợp tác những mối quan hệ giữa hai địa phương đã và đang được triển khai trên một số lĩnh vực như hỗ trợ trong lĩnh vực phòng, chống đại dịch Covid-19; tổ chức hoạt động triển lãm giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương trong khuôn khổ tuần lễ kỷ niệm 5 năm thành lập "Hiệp hội Hữu nghị Nhật - Việt thành phố Mimasaka”...

Yên Bái nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Đoàn công tác thành phố Mimasaka (Nhật Bản) và lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham quan và tìm hiểu quy mô, quá trình vận hành, chăm sóc thỏ tại Công ty TNHH Nippon Zoki.

Yên Bái cũng tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/05/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026.

Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về người Yên Bái đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài làm cơ sở phục vụ cho công tác quản lý, hỗ trợ, tuyên truyền, vận động, thu hút người Yên Bái ở nước ngoài về đầu tư, xây dựng quê hương, đất nước, qua đó tăng cường gắn kết kiều bào với quê hương.

Cùng với đó, tỉnh sẽ đổi mới nội dung và phương thức thông tin đối ngoại, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin tuyên truyền trong công tác thông tin đối ngoại; chú trọng đến việc phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, nhất là Nghệ thuật xòe Thái - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, danh thắng Quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà đến với nhân dân và bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái, thu hút phát triển du lịch...

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu về đối ngoại nhân dân và xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Chăm lo xây dựng, đầu tư nguồn lực tài chính và con người cho công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại nhân dân nói riêng.

Triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết số 21-NQ/TU của Tỉnh ủy và các đề án, chính sách phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đề xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại chuyên nghiệp, ổn định, có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất và đạo đức cách mạng, tâm huyết, có năng lực chuyên môn, ngoại ngữ giỏi và các kỹ năng đối ngoại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; to điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tham gia các lớp đào tạo, tập huấn trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực công tác đối ngoại.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái cùng các nhà hảo tâm trao áo ấm và quà tết cho trẻ em Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái cùng các nhà hảo tâm trao áo ấm và quà tết cho trẻ em
Yên Bái: Nhiều kết quả tích cực trong công tác thông tin đối ngoại Yên Bái: Nhiều kết quả tích cực trong công tác thông tin đối ngoại
Theo Văn Dương/Báo Yên Bái
Nguồn: www.baoyenbai.com.vn

Tin bài liên quan

Nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới

Nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới

Đó là nhận định của các chuyên gia tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng, diễn ra ngày 12/04, tại Hà Nội.
Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
Mở cánh cửa hợp tác đầu tư Việt Nam - Bắc Úc

Mở cánh cửa hợp tác đầu tư Việt Nam - Bắc Úc

Bắc Úc là bang có diện tích lớn thứ 3 và là cửa ngõ giao thương gần nhất của Australia với khu vực châu Á Thái Bình Dương và ASEAN. Đây là nơi có rất nhiều tiềm năng phát triển, thế mạnh, cũng như sự tương đồng và tính bổ trợ rất tốt với Việt Nam, nhưng chưa được đánh giá đúng mực và khai thác đúng tầm.

Các tin bài khác

Giao lưu giữa nhân sĩ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc

Giao lưu giữa nhân sĩ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc

Những bản hòa tấu du dương, thánh thót, đã góp phần tạo nên không gian đầm ấm cho buổi gặp gỡ, giao lưu giữa nhân sĩ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc.
Nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới

Nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới

Đó là nhận định của các chuyên gia tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng, diễn ra ngày 12/04, tại Hà Nội.
Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào

Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào

Mới đây, tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Đọc nhiều

Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ Lào nâng cao kỹ thuật can thiệp nội soi tiêu hóa

Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ Lào nâng cao kỹ thuật can thiệp nội soi tiêu hóa

Từ ngày 7/4-11/4, đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Huế, do Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn, cùng các Giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y ...
Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Từ ngày 8 đến 12/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực tại các địa ...
Giá vàng lại "nóng" lên, áp sát mốc 85 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng lại "nóng" lên, áp sát mốc 85 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng thế giới tiếp tục phá vỡ mọi kỷ lục, kéo theo giá vàng SJC trong nước tăng lên 84,7 triệu đồng/lượng.
Biểu dương 368 đại biểu người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc

Biểu dương 368 đại biểu người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc

Sáng 11/4, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI, năm 2024.
Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Từ ngày 8 đến 12/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hợp tác và phát triển

Chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hợp tác và phát triển

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 11/4 tại tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động