Tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị/ VUFO) vinh dự là 1 trong 5 tập thể dẫn đầu được tặng cờ thi đua trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019.
vufo nhan co thi dua la tap the dan dau trong cong tac doi ngoai nhan dan 2019 Phi chính phủ nước ngoài viện trợ 2,5 triệu USD cho tỉnh Phú Thọ trong năm 2019
vufo nhan co thi dua la tap the dan dau trong cong tac doi ngoai nhan dan 2019 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gợi mở 5 nhiệm vụ của VUFO
vufo nhan co thi dua la tap the dan dau trong cong tac doi ngoai nhan dan 2019
Toàn cảnh Hội nghị

Sáng 6/11, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hữu nghị, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình quốc tế và khu vực, tác động đến công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2019 vừa qua.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, hoạt động đối ngoại nhân dân trong năm 2019 nhìn chung được triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều hoạt động lớn và có ý nghĩa thiết thực. Nhiều hoạt động có tính chất phức tạp, nhạy cảm đã được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời với sự phối hợp ngày một chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các tổ chức nhân dân và các cơ quan hữu quan, bảo đảm các yêu cầu về an ninh, chính trị, đối ngoại. Các đoàn thể, tổ chức nhân dân ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể và quan trọng trong việc triển khai chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương cơ bản tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại; nhiều tổ chức đã thực hiện tốt hơn quy định về thông tin, báo cáo trước và sau khi tổ chức hoạt động. Nhiều tổ chức đã tiến hành sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới quy chế quản lý hoạt động nội bộ, tiếp tục quán triệt và thực hiện các quy chế, quy định về đối ngoại, tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ đối ngoại.

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại của các tổ chức trong năm qua tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng thực chất hơn; tỷ lệ thực hiện các hoạt động trong kế hoạch của các tổ chức nhìn chung cao hơn so với các năm trước. Nhiều tổ chức đã làm tốt công tác xã hội hóa và huy động nguồn lực bổ sung cho kinh phí hoạt động đối ngoại.

Báo cáo cũng nêu rõ trọng tâm công tác năm 2020. Theo đó, nhiệm vụ chung của công tác đối ngoại nhân dân là tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và nâng cao hiệu quả hợp tác với nhân dân các nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động đối ngoại theo hướng thiết thực, bảo đảm mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia – dân tộc; tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

vufo nhan co thi dua la tap the dan dau trong cong tac doi ngoai nhan dan 2019
Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TV)

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga bày tỏ sự nhất trí cao với các phân tích, đánh giá nêu trong Báo cáo của Ban Đối ngoại Trung ương.

Bà Nguyễn Phương Nga cho biết, là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân, trong những năm qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có nhiều hoạt động góp phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, tranh thủ sự ủng hộ và nguồn lực quốc tế phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đóng góp tiếng nói tích cực của nhân dân Việt Nam trên các diễn đàn nhân dân quốc tế vì mục tiêu hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội.

Theo bà Nguyễn Phương Nga, thực tiễn cho thấy công tác nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đặt ra với đối ngoại nhân dân ngày càng cao, lĩnh vực hoạt động, đối tượng tiếp xúc ngày càng phong phú, phức tạp. Chính vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là cần nâng cao chất lượng nghiên cứu và xây dựng được đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, tâm huyết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Phương Nga đã nêu 5 giải pháp cơ bản, đồng thời cũng là những trọng tâm mà Liên hiệp Hữu nghị sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho đối ngoại nhân dân. Trong đó, nâng cao nhận thức, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh trong toàn đội ngũ cán bộ, công chức.

Đào tạo bồi dưỡng là một khâu quan trọng, cần được đặt trong tổng thể của công tác tổ chức, cán bộ, phát triển nguồn nhân lực để có chính sách nhất quán, bảo đảm chất lượng, hiệu quả từ khâu tuyển dụng, phân công, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, đề bạt...

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hữu nghị phối hợp với Bộ Ngoại giao (Học viện ngoại giao) và Ban Đối ngoại trung ương hoàn thiện và triển khai các chương trình bồi dưỡng kiến thức về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức của Liên hiệp Hữu nghị.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu của các đơn vị, tập trung vào các vấn đề liên quan đến hoà bình và phát triển, những diễn biến mới trong tình hình thế giới và khu vực và tác động đến phong trào nhân dân quốc tế và đối ngoại nhân dân của ta. Có chính sách huy động nguồn lực xã hội, kết hợp với các cơ quan, viện nghiên cứu về đối ngoại để nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu.

Ngoài ra, sớm thể chế hoá Chỉ thị 38 của Ban Bí thư ngày 19/9/2019 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị trong tình hình mới để xác định rõ tổ chức, biên chế của Liên hiệp Hữu nghị, chế độ, chính sách ổn định, công bằng và được áp dụng, thực thi nhất quán đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Hữu nghị.

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành.

vufo nhan co thi dua la tap the dan dau trong cong tac doi ngoai nhan dan 2019
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp tích cực của lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm qua.

Thời gian tới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục tác động tới quá trình hội nhập quốc tế và phát triển đất nước, bà Trương Thị Mai đề nghị, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng tham gia của hệ thống chính trị trong hoạt động đối ngoại nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp Hữu nghị, các đoàn thể và tổ chức nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy được phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động. Các đơn vị hết sức chú trọng đến mục tiêu chính trị, tính chính trị trong các hoạt động đa dạng của đối ngoại nhân dân với mục tiêu cao nhất là bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, không mơ hồ để sao cho mọi hoạt động đều mang lại hiệu quả thiết thực, đạt được mục tiêu đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là người đứng đầu phải tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đối ngoại nhân dân; tiếp tục quán triệt tốt hơn Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động này; chú trọng phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “diễn biến hòa bình” trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Công tác phối hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân cần tăng cường, có sự phối hợp chặt chẽ hơn, chia sẻ thông tin giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân trong các hoạt động; phối hợp với các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài do các Đại sứ quán thành lập để tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân.

Các đơn vị phải nghiên cứu, sửa đổi bổ sung và ban hành cơ chế chính sách, tạo điều kiện tốt hơn để đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tạo khuôn khổ pháp lý phát huy tốt hơn vai trò của đối ngoại nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng, năm 2020, hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

vufo nhan co thi dua la tap the dan dau trong cong tac doi ngoai nhan dan 2019
Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân.

Tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã công bố kết quả thi đua khen thưởng: tặng Cờ thi đua dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 cho các tập thể; bằng khen cho tập thể và cá nhân trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019; kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân”.

Trong đó, Liên hiệp Hữu nghị được tặng cờ thi đua là tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019.

vufo nhan co thi dua la tap the dan dau trong cong tac doi ngoai nhan dan 2019
Đại diện Quỹ Hoà bình Việt Nam nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019

Cùng với đó, các hội thành viên thuộc Liên hiệp Hữu nghị như Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, Hội hữu nghị Việt Nam – Đức, Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc được nhận Bằng khen của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019. Một số cá nhân trực thuộc Liên hiệp Hữu nghị cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019.

Kết thúc Hội nghị, ông Hoàng Bình Quân đã phát biểu bế mạc và phát động thi đua trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020.

vufo nhan co thi dua la tap the dan dau trong cong tac doi ngoai nhan dan 2019 Tập trung xây dựng mạng lưới đối tác bạn bè sâu rộng, thiết thực và hiệu quả

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã phát biểu như trên khi trả lời phỏng ...

vufo nhan co thi dua la tap the dan dau trong cong tac doi ngoai nhan dan 2019 Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Sức mạnh là chính nghĩa và chân thành

Làm sáng lên chính nghĩa, giá trị Việt Nam và đến với bạn bằng lòng chân thành chính là sức mạnh trường tồn và to ...

vufo nhan co thi dua la tap the dan dau trong cong tac doi ngoai nhan dan 2019 Đấu tranh bằng lòng dân và lẽ phải

Đối ngoại nhân dân (ĐNND) tiếp tục cần làm những gì tốt nhất để góp phần cho nhân dân thế giới hiểu đúng và kịp ...

In bài viết

Truyền hình