Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã tham gia thảo luận về vấn đề gìn giữ hòa bình tại Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4).
Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với Cộng hòa San Marino Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với Cộng hòa San Marino
Thái Bình quan tâm hợp tác thương mại và đầu tư với các đối tác Pháp Thái Bình quan tâm hợp tác thương mại và đầu tư với các đối tác Pháp
Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước trong hoạt động gìn giữ hòa bình
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ (Ảnh: TTXVN).

Chia sẻ mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh hoạt động gìn giữ hòa bình tiếp tục là công cụ quan trọng và hiệu quả của LHQ trong tiến trình duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp đầy nỗ lực và dũng cảm của lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ suốt hơn 70 năm qua.

Để các hoạt động gìn giữ hoà bình của LHQ được thực hiện một cách hiệu quả trên thực tế, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng cần đáp ứng lời kêu gọi của các nước, đặc biệt là các nước tiếp nhận lực lượng gìn giữ hoà bình, về việc hoạch định các sứ mệnh của lực lượng này một cách rõ ràng và phù hợp. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong triển khai hoạt động và bảo đảm nguồn lực dành cho các phái bộ cần được chú trọng. Đại sứ Đặng Hoàng Giang cũng nhắc lại yêu cầu bảo đảm đầy đủ các quyền, lợi ích và nhu cầu của phụ nữ trong việc tham gia các tiến trình hoà bình.

Bên cạnh đó, Đại sứ Đặng Hoàng Giang còn nêu bật những ưu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình và cập nhật về những hoạt động, đóng góp mới nhất của Việt Nam tại các phái bộ LHQ ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan, trong đó có tỷ lệ nữ chiến sĩ đạt 20%, cao hơn mức trung bình và mục tiêu về giới của LHQ. Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ và sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên LHQ trong lĩnh vực quan trọng này.

Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4) là một trong 6 ủy ban chính của Đại hội đồng LHQ, có nhiệm vụ xem xét một số vấn đề chính trị đặc biệt và gìn giữ hòa bình.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người Nghệ An ở nước ngoài Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người Nghệ An ở nước ngoài
Vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong khắc phục hậu quả bom mìn và gìn giữ hòa bình Vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong khắc phục hậu quả bom mìn và gìn giữ hòa bình

baotintuc.vn
In bài viết

Truyền hình