Từ 1/7 tới, Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực. Theo đó, có 9 trường hợp công dân sẽ bị xóa đăng ký thường trú (còn gọi là xóa hộ khẩu).
Từ 1/1/2021, sẽ thực hiện cấp CCCD cho cả những người không có hộ khẩu Hà Nội Từ 1/1/2021, sẽ thực hiện cấp CCCD cho cả những người không có hộ khẩu Hà Nội
Từ 1/7/2021 chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy Từ 1/7/2021 chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định tại Điều 24 Luật Cư trú 2020, sẽ áp dụng xóa đăng ký thường trú (còn gọi là hộ khẩu) đối với 9 trường hợp:

(1) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

(2) Ra nước ngoài để định cư;

(3) Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật này;

(4) Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

(5) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

(6) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

(7) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

(8) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

(9) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người dân có thể thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Việc trả kết quả đăng ký cũng có thể thực hiện tương tự.

Khi có nhu cầu cấp giấy xác nhận thông tin cư trú, người dân có thể đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước xin giấy này chứ không cần về đúng nơi cư trú. Khi làm thủ tục người dân chỉ cần xuất trình một trong các giấy tờ thể hiện thông tin số định danh cá nhân.

Sổ hộ khẩu chính thức 'khai tử' vào cuối năm 2022 Sổ hộ khẩu chính thức 'khai tử' vào cuối năm 2022
Theo Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2021, người dân vẫn tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến ngày 31/12/2022.
Bộ trưởng Công an cam kết đủ điều kiện bỏ sổ hộ khẩu từ 1/7/2021 Bộ trưởng Công an cam kết đủ điều kiện bỏ sổ hộ khẩu từ 1/7/2021
Quốc hội sáng nay (21/10) thảo luận về một số nội dung còn khác nhau của dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).
Bộ trưởng Công an: Cần loại bỏ điều kiện nhập hộ khẩu vào thành phố lớn Bộ trưởng Công an: Cần loại bỏ điều kiện nhập hộ khẩu vào thành phố lớn
Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/8/2020 với một số nội dung như cho ý kiến về một số vấn đề còn có quan điểm khác nhau như Luật Cư trú (sửa đổi), Nghị định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng hay Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 .v.v...

In bài viết

Truyền hình