Theo Luật cư trú 2020, kể từ ngày 01/7/2021, sổ hộ khẩu giấy chính thức được loại bỏ trong việc quản lý cư trú. Từ thời điểm này, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.
Sổ hộ khẩu chính thức Sổ hộ khẩu chính thức 'khai tử' vào cuối năm 2022
Bộ trưởng Công an cam kết đủ điều kiện bỏ sổ hộ khẩu từ 1/7/2021 Bộ trưởng Công an cam kết đủ điều kiện bỏ sổ hộ khẩu từ 1/7/2021
Từ 1/7/2021 chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy
Sổ hộ khẩu giấy chính thức bị "khai tử" từ 1/7/2021 (Ảnh minh họa)

Quốc hội khóa XIV vừa thông qua Luật Cư trú 2020 với nhiều nội dung mới quan trọng, trong đó đáng chú ý là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy trong việc quản lý cư trú. Luật cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Theo đó, khi người dân thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký thường trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan đăng ký thường trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì cấp Sổ hộ khẩu cho họ như quy định trước đây tại Điều 18 Luật Cư trú 2006.

Cũng theo quy định của Luật này, kể từ ngày 01/7/2021, sổ hộ khẩu giấy chính thức được loại bỏ trong việc quản lý cư trú. Từ thời điểm 1/7/2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định cho đến hết ngày 31/12/2022.

Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Như vậy, thời gian giải quyết đăng ký thường trú của công dân từ ngày 01/7/2021 - ngày Luật Cư trú 2020 có hiệu lực là 07 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ.

Tranh luận kéo dài, chưa chốt được tiến độ cuối cùng của việc bỏ sổ hộ khẩu Tranh luận kéo dài, chưa chốt được tiến độ cuối cùng của việc bỏ sổ hộ khẩu

Trong khi các đại biểu Quốc hội muốn kéo dài lộ trình bỏ sổ hộ khẩu đến năm 2022, thì Bộ Công an lại cam ...

Quốc hội sẽ quyết định việc bỏ sổ hộ khẩu vào cuối năm nay Quốc hội sẽ quyết định việc bỏ sổ hộ khẩu vào cuối năm nay

Liên quan tới vấn đề sử dụng hay bỏ sổ hộ khẩu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao các cơ quan hữu quan tiếp ...

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành bỏ sổ hộ khẩu, tạm trú Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành bỏ sổ hộ khẩu, tạm trú

Ngày 12/5, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành sửa đổi toàn diện Luật Cư trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn ...

In bài viết

Truyền hình