Vừa qua, ngày 28/10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (Dự án 8) giai đoạn I: từ năm 2021-2025 và năm 2022.
Thay đổi hành vi để thúc đẩy giá trị phụ nữ, chấm dứt lựa chọn giới tính Thay đổi hành vi để thúc đẩy giá trị phụ nữ, chấm dứt lựa chọn giới tính
Góp sức thay đổi nhận thức và đời sống của phụ nữ Khmer Góp sức thay đổi nhận thức và đời sống của phụ nữ Khmer
Trà Vinh thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
Đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Báo Trà Vinh).

Được biết, dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 nhằm đẩy mạnh, chăm lo đến đối tượng yếu thế, như phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số, thúc đẩy quyền, trao cơ hội cho họ vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển bền vững.

Theo đó, Dự án 8 được thiết kế chú trọng 4 nội dung can thiệp:

Một là, tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Hai là, xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Ba là, đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội, giám sát và phản biện xã hội, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Bốn là, trang bị kiến thức về bình đẳng giới cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị và Trưởng ban Nhân dân ấp, khóm, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Các chỉ tiêu cốt lõi của Dự án 8 đến năm 2025 gồm: thành lập 258 tổ truyền thông cộng đồng và duy trì hoạt động, 76 tổ tiết kiệm vay vốn thôn bản; thành lập và duy trì 46 địa chỉ tin cậy cộng đồng; thành lập mới 115 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; 30 tổ/nhóm sinh kế do phụ nữ tham gia quản lý được hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường; 80% phụ nữ dân tộc thiểu số có tỷ lệ sinh con tại nhà cao được tuyên truyền, vận động, tư vấn và tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn; 36 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và ấp, khóm được tổ chức tại địa bàn đặc biệt khó khăn…

Riêng năm 2022, các cấp Hội LHPN trong tỉnh phấn đấu thành lập mới và duy trì 40 tổ truyền thông cộng đồng giúp phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, cải thiện sinh kế, tăng thu nhập. Đồng thời, phát triển mới 25 tổ tiết kiệm vay vốn; 09 tổ/nhóm sinh kế do phụ nữ làm chủ ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường; nhân rộng mô hình tiết kiệm và tín dụng tự quản ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 trên 20 tỷ đồng.

Sẽ tổ chức hội nghị đối thoại về Sẽ tổ chức hội nghị đối thoại về "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội"
3 vấn đề Thủ tướng Chính phủ đối thoại với phụ nữ Việt Nam 3 vấn đề Thủ tướng Chính phủ đối thoại với phụ nữ Việt Nam
In bài viết

Truyền hình