Cải cách công vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đột phá trong cải cách hành chính (CCHC). Tỉnh Bạc Liêu cũng là một trong những địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ này.
Tỉnh Bạc Liêu đạt nhiều đột phá trong cải cách hành chính
Tỉnh Bạc Liêu tạo được bước đột phá trong cải cách hành chính

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, từ đầu năm đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm. Cụ thể như bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp cho những đối tượng có liên quan.

Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện khá đồng bộ và đảm bảo các khâu trong quy trình, góp phần ổn định tình hình tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước, khắc phục cơ bản việc tuyển dụng, phân công chồng chéo, không phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã tuyển dụng 13 công chức, viên chức; tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên chính và tương đương cho 137 cán bộ, công chức, viên chức, có 102 người trúng tuyển; điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển và tiếp nhận 117 trường hợp.

Đến nay đã có 100% cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh điều chỉnh, bổ sung Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để UBND tỉnh phê duyệt theo phân cấp quản lý.

Thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ người tài dựa trên nhu cầu thực tiễn sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh, đến nay Bạc Liêu đã vận động thu hút được 509 công chức, viên chức về công tác tại tỉnh. Bên cạnh việc kêu gọi thu hút, tỉnh còn thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, đặc biệt hỗ trợ thu nhập ngoài lương đối với sinh viên đăng ký về xã công tác. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh.

Tỉnh Bạc Liêu đạt nhiều đột phá trong cải cách hành chính
Bạc Liêu đang thay đổi từng ngày

Cũng với mục tiêu cải cách công vụ, thời gian qua, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định 2183 của UBND tỉnh về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Qua quá trình triển khai thực hiện, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều hoạt động hiệu quả hơn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ, chấp hành tốt giờ giấc làm việc, có phẩm chất đạo đức tốt, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Để tạo sự đột phá trong CCHC, tỉnh còn giao các địa phương chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Để có lộ trình triển khai thực hiện rõ ràng, hiệu quả, UBND tỉnh đã giao thí điểm một số cơ chế, chính sách trong năm 2021 và tiến tới thực hiện đồng bộ, toàn diện ở các ngành, các cấp trong những năm tiếp theo.

Cải cách hành chính nhà nước để đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân tốt hơn Cải cách hành chính nhà nước để đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân tốt hơn
Việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả là để đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội ngày càng tốt hơn.
Bạc Liêu: 60 xã, phường giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19, từ 0 giờ ngày 26/9 Bạc Liêu: 60 xã, phường giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19, từ 0 giờ ngày 26/9
Chiều 25/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký ban hành quyết định số 1494/QĐ-UBND về việc áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo mức độ nguy cơ.
Cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn Cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn
Chỉ thị vừa được Chính phủ ban hành nhấn mạnh việc cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn. Trong đó, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và các quy định thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không cần thiết.
In bài viết

Truyền hình