Đây là một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị các khu di sản thế giới tại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19 và Quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam theo Công ước Di sản Thế giới (Kỷ niệm 50 năm Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới)" dự kiến diễn ra trong tháng 8/2022 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Việt Nam trúng cử vào Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể Việt Nam trúng cử vào Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể
Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam: Vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong bảo vệ di sản phi vật thể Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam: Vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong bảo vệ di sản phi vật thể
Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 8/2022 này tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Hội thảo dự kiến diễn ra trong tháng 8/2022 tại Quảng Nam (Ảnh: KT).

Hội thảo do Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) chủ trì, phối hợp tổ chức nhằm đánh giá thực trạng quản lý các khu di sản thế giới tại Việt Nam trong thời gian qua; tiếp cận các xu thế mới của thế giới trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO 1972 về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam, hướng tới mục tiêu Việt Nam ứng cử vào Ủy ban Di sản thế giới giai đoạn 2023 - 2027.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu gồm: đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL; Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Văn phòng UNESCO Hà Nội; Đại diện các Ban/Trung tâm quản lý di sản thế giới; Đại diện lãnh đạo và một số cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Nam; Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ; Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu trong cả nước.

Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022 Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022
Quảng bá văn hóa Việt Nam qua “kênh” di sản Quảng bá văn hóa Việt Nam qua “kênh” di sản
In bài viết

Truyền hình