Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách thuộc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự và chỉ đạo Đại hội.
Tiền Giang: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tiền Giang: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Trên 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV Trên 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV

Tham dự Đại hội còn có ông Lê Thanh Hải - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; các Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện các cơ quan Trung ương; nguyên lãnh đạo tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ cùng 348 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 49.000 đảng viên của đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

Tiền Giang có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đại biểu tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang cho biết: 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy đảng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen.

Song, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện đạt và vượt; quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực; giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính có chuyển biến tốt, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên…

Tiền Giang có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách thuộc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu tại đại hội.

Theo ông Danh, những thành quả trên là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đây là tiền đề, là cơ sở quan trọng để tỉnh phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách thuộc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng - cho rằng Tiền Giang nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long, do đó Tiền Giang có nhiều lợi thế để phát triển.

Theo ông Hải, nhiệm kỳ qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá, cao hơn mức bình quân của cả nước và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; thu ngân sách tăng bình quân 15,9% năm. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm; công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt; thương mại, dịch vụ phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục mở rộng, đồng bộ hơn, nhất là hệ thống giao thông kết nối, các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại - dịch vụ, các công trình giao thông của Trung ương trên địa bàn được phối hợp triển khai chặt chẽ. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai thiết thực, chất lượng; đã có 107/143 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cao nhất trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tiền Giang có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, khoa học - công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo được thực hiện hiệu quả. Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện….

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Hải cho rằng Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như. Đó là, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; các khu vực đều tăng trưởng thấp hơn mục tiêu Nghị quyết đề ra; chất lượng tăng trưởng chưa cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; chưa tạo được đột phá. Hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng tuy có tăng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, nhất là các công trình có quy mô lớn, công trình giao thông, thủy lợi kết nối giữa tỉnh với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Hải đề nghị tỉnh cần có các giải pháp để tăng cường liên kết vùng, phát huy các lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế; tập trung phát triển đô thị trung tâm và nâng cao tỉ lệ đô thị hoá; đẩy nhanh công tác tổ chức lập quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng.

Bên cạnh đó, địa phương cần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp; rà soát, xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tập trung xây dựng thương hiệu cho các nông sản thế mạnh; hình thành vùng sản xuất chuyên canh lớn; hoàn thiện khâu chế biến, phân phối; quan tâm phát triển thị trường xuất khẩu; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới hiệu quả, thiết thực và bền vững.

Ông Hải cũng đề nghị tỉnh Tiền Giang cần nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch; xây dựng thương hiệu du lịch Tiền Giang gắn với văn hoá địa phương; phát triển các mô hình du lịch gắn với chuỗi giá trị sản phẩm du lịch các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh. Chú trọng các giải pháp phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong bối cảnh hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

Ông Hải tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang sẽ nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội đại biểu tỉnh Tiền Giang lần thứ XI tiếp tục diễn ra đến ngày 15/10.

Bạc Liêu: 100% chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra Bạc Liêu: 100% chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra

Chiều 6/10, Tỉnh ủy - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc ...

Tiền Giang: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tiền Giang: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Sáng ngày 1/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền ...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần Thơ phải tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy liên kết vùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần Thơ phải tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy liên kết vùng

Ngày 24/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và chỉ đạo Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần ...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để người dân ĐBSCL thiếu nước sinh hoạt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để người dân ĐBSCL thiếu nước sinh hoạt

Chiều 23/9, tại Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long ...

In bài viết

Truyền hình