Thủ tục khai thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý bạn đọc cần nắm rõ.
thu tuc khai thue tieu thu dac biet moi nhat nam 2020 Thủ tục mua bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020

Thủ tục mua bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý bạn cần nắm rõ.

thu tuc khai thue tieu thu dac biet moi nhat nam 2020 Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới nhất năm 2020

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới nhất năm 2020 có nhiều điểm đáng lưu ý mà bạn đọc cần nắm rõ.

thu tuc khai thue tieu thu dac biet moi nhat nam 2020
Thủ tục khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý bạn đọc cần nắm rõ.

Thủ tục khai thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý bạn đọc cần nắm rõ.

Cơ sở sản xuất hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải kê khai thuế tiêu đặc biệt hàng tháng và nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế trong thời hạn chậm nhất không quá 10 ngày đầu của tháng tiếp theo. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có số thuế tiêu thụ đặc biệt lớn thì kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt định kỳ 05 ngày hoặc 10 ngày một lần theo quy định của cơ quan thuế.

Trường hợp trong tháng không phát sinh thuế TTĐB thì đơn vị sản xuất, kinh doanh vẫn phải kê khai và nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế.

– Đơn vị nhập khẩu hàng hoá phải kê khai và nộp tờ khai thuế TTĐB theo từng lần nhập khẩu cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu với cơ quan thuế nhập khẩu.

– Các đơn vị sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB bằng nguyên liệu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì khi kê khai thuế TTĐB ở khâu sản xuất, doanh nghiệp sẽ được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nếu có chứng từ hợp pháp.

– Các đơn vị sản xuất, kinh doanh nhiều hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB có thuế suất khác nhau thì phải kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng thuế suất quy định đối với từng loại hàng hoá, dịch vụ. Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không xác định được theo từng mức thuế suất thì phải tính theo mức thuế suất cao nhất của hàng hoá, dịch vụ mà cơ sở đó sản xuất, kinh doanh.

– Với các đơn vị sản xuất, nhập khẩu hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ khai thuế và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai.

thu tuc khai thue tieu thu dac biet moi nhat nam 2020 Thủ tục mua bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020

Thủ tục mua bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý bạn cần nắm rõ.

thu tuc khai thue tieu thu dac biet moi nhat nam 2020 Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất năm 2020

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.

thu tuc khai thue tieu thu dac biet moi nhat nam 2020 Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020

Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.

Truyền hình