Thủ tục khiếu nại quyết định xử phạt hành chính mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.
thu tuc khieu nai quyet dinh xu phat hanh chinh moi nhat nam 2020 Mức xử phạt các lỗi trong hầm đường bộ mới nhất năm 2020

Mức xử phạt vượt xe không đúng quy định trong hầm đường bộ mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.

thu tuc khieu nai quyet dinh xu phat hanh chinh moi nhat nam 2020 Mức xử phạt hành vi độ đèn xe ô tô mới nhất năm 2020

Mức xử phạt hành vi độ đèn xe ô tô mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.

thu tuc khieu nai quyet dinh xu phat hanh chinh moi nhat nam 2020
Trong trường hợp nhận thấy cảnh sát giao thông xử phạt chưa đúng, người bị xử phạt có quyền làm thủ tục khiếu nại

Căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 do Quốc hội ban hành, nguyên tắc tính mức phạt tiền cụ thể đối với người vi phạm được quy định tại Khoản 4 Điều 23, như sau:

Điều 23. Phạt tiền

4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

Như vậy, trong trường hợp người tham gia giao thông vi phạm luật giao thông dẫn đến việc phải nộp phạt hành chính, nguyên tắc tính tiền phạt sẽ là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi vi phạm tại Nghị định 100 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Trong trường hợp nhận thấy cảnh sát giao thông xử phạt chưa đúng, người bị xử phạt có quyền khiếu nại về vấn đề này.

Căn cứ tại Điều 9 của Luật Khiếu nại, thời gian khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Bên cạnh đó, người khiếu nại cần chuẩn bị thủ tục giải quyết khiếu nại gồm các giấy tờnhư sau:

Truyền hình