Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.
thu tuc xin cap lai the bao hiem y te moi nhat nam 2020 Thủ tục chuyển hộ khẩu mới nhất năm 2020

Thủ tục chuyển hộ khẩu mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý bạn đọc cần nắm rõ.

thu tuc xin cap lai the bao hiem y te moi nhat nam 2020 Thủ tục nộp phạt vi phạm giao thông mới nhất năm 2020

Địa điểm và hình thức nộp phạt vi phạm giao thông hiện nay đã được mở rộng hơn rất nhiều chứ không chỉ một nơi ...

thu tuc xin cap lai the bao hiem y te moi nhat nam 2020
Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020

Thẻ BHYT được đổi trong trường hợp sau đây: Rách, nát hoặc hỏng; thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; thông tin ghi trong thẻ không đúng.

Khi rơi vào các trường hợp trên, người tham gia BHYT cần làm thủ tục đổi thẻ BHYT đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, quận, huyện để ghi Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT… và Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018, gửi bộ phận một cửa cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, quận, huyện.

Tại cơ quan Bảo hiểm xã hội: Cán bộ Bộ phận một cửa cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, quận, huyện sẽ kiểm tra, nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT và ký nhận (vào ô người tiếp nhận hồ sơ). Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức BHYT phải đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.

Trong thời gian chờ đổi thẻ, người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Về hình thức nộp hồ sơ: Người tham gia có thể thực hiện qua bưu chính hoặc trực tiếp.

Về thành phần hồ sơ, gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT: 1 bản chính; Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ: 1 bản chính; Thẻ BHYT (rách, nát hoặc hỏng; thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; thông tin ghi trên thẻ không đúng): 1 bản chính.

thu tuc xin cap lai the bao hiem y te moi nhat nam 2020 Thủ tục chuyển hộ khẩu mới nhất năm 2020

Thủ tục chuyển hộ khẩu mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý bạn đọc cần nắm rõ.

thu tuc xin cap lai the bao hiem y te moi nhat nam 2020 Thủ tục cấp sổ hộ khẩu mới nhất năm 2020

Thủ tục cấp sổ hộ khẩu mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý bạn đọc cần nắm rõ.

thu tuc xin cap lai the bao hiem y te moi nhat nam 2020 Thủ tục nộp phạt vi phạm giao thông mới nhất năm 2020

Địa điểm và hình thức nộp phạt vi phạm giao thông hiện nay đã được mở rộng hơn rất nhiều chứ không chỉ một nơi ...

Truyền hình