Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ về cách xử lý từng trường hợp bài thi vi phạm Quy chế thi THPT quốc gia 2019.
Chấm thi THPT quốc gia 2019: Điểm môn Văn phổ biến 6-7 Chấm thi THPT quốc gia 2019: Đã có thí sinh đạt điểm 9 môn Ngữ văn Bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia 2019 được chấm ra sao?

Các bài thi của các thí sinh vi phạm quy chế được xử lý theo quy định tại Điều 49 của Quy chế thi THPT quốc gia 2019.

Theo đó, với các bài thi vi phạm quy chế sẽ bị trừ điểm dựa trên mức độ vi phạm.

thi thpt quoc gia 2019 bai thi vi pham quy che bi tru diem nhu the nao
Thí sinh tham dự kì thi THPT quốc gia 2019 tại Hà Nội.

Đối với thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó.

Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó.

Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

Cán bộ chấm thi cho điểm 0 (không) với những bài thi sau:

- Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi.

- Có hai bài làm trở lên đối với một bài thi hoặc một môn thi thành phần.

- Bài thi có chữ viết của hai người trở lên.

- Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Để việc trừ điểm đảm bảo khách quan và đúng tỷ lệ quy định, yêu cầu Hội đồng thi phải xác định, cập nhật chính xác hình thức xử lý vi phạm vào Hệ thống quản lý thi trước khi xuất dữ liệu để hỗ trợ công tác chấm thi (tự luận, trắc nghiệm). Phần mềm Hỗ trợ chấm thi sẽ tự động trừ điểm thi đối với thí sinh vi phạm kỷ luật theo quy định.

Chủ tịch Hội đồng thi đối chiếu với biên bản xử lý kỷ luật, ký xác nhận danh sách thí sinh bị trừ điểm do vi phạm kỷ luật (kể cả trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi).

In bài viết

Truyền hình