Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV chậm nhất 17 giờ ngày 14/3/2021.
Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thường vụ Quốc hội họp thảo luận về việc giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV Thường vụ Quốc hội họp thảo luận về việc giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV
Chiều 22/02/2021 và sáng 23/02/2021, Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Hà Nội, trong đó công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được đưa ra xem xét.

Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được thực hiện theo 3 bước.

Bước 1, họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người được giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Bước 2, Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại nơi công tác hoặc làm việc của người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Theo đó, người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên; Nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri, với ít nhất 2/3 tổng số cử tri được triệu tập.

Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện cử tri, với ít nhất 70 cử tri tham dự; Người ứng cử được mời tham dự, nếu không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự thị phải giới thiệu người khác.

Bước 3, tiến hành hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH. Căn cứ vào kết quả hội nghị, hướng dẫn người được lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH là hồ sơ ứng cử (Theo quy định tại Điều 35 Luật bầu cử ĐBQH và HĐND, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia).

Người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV chậm nhất 17 giờ ngày 14/3/2021.

Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Thời Đại xin trân trọng gửi tới độc giả toàn văn phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tại phiên Bế mạc, sáng 1/2/2021.
Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn.
Hình ảnh bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Hình ảnh bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Sáng 1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

In bài viết

Truyền hình