Sáng 1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Đại hội XIII: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII Đại hội XIII: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Tiếp tục chương trình ngày làm việc chính thức thứ năm Đại hội XIII của Đảng, cuối giờ chiều 30/1/2021, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Hình ảnh bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hình ảnh bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hình ảnh bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hình ảnh bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Đại hội XIII: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII Đại hội XIII: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Tiếp tục chương trình ngày làm việc chính thức thứ năm Đại hội XIII của Đảng, cuối giờ chiều 30/1/2021, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Đại hội XIII Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Đại hội XIII
Tạp chí Thời Đại xin trân trọng gửi tới độc giả toàn văn Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
TTXVN/Vietnam+
In bài viết