Với đặc thù là một tỉnh có nhiều khó khăn, có hậu quả chiến tranh hết sức nặng nề, trong thời gian qua, nguồn lực nước ngoài nói chung và nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nói riêng được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị quan tâm và đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh Quảng Trị được đánh giá là một trong những địa phương thu hút được nhiều dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài với giá trị cao. Mời QV&CB xem video phóng sự:
In bài viết

Truyền hình