Quảng Trị: Thu hút nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ để góp phần phát triển kinh tế - xã hội

13:50 | 26/12/2021

Với đặc thù là một tỉnh có nhiều khó khăn, có hậu quả chiến tranh hết sức nặng nề, trong thời gian qua, nguồn lực nước ngoài nói chung và nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nói riêng được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị quan tâm và đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh Quảng Trị được đánh giá là một trong những địa phương thu hút được nhiều dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài với giá trị cao. Mời QV&CB xem video phóng sự:
Ireland hỗ trợ người dân vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi khó khăn cải thiện cuộc sống Ireland hỗ trợ người dân vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi khó khăn cải thiện cuộc sống
Peace Trees Vietnam bàn giao điểm trường mẫu giáo tại Hướng Hóa (Quảng Trị) Peace Trees Vietnam bàn giao điểm trường mẫu giáo tại Hướng Hóa (Quảng Trị)

Tặng quà và áo ấm cho người dân trên khu vực biên giới Tặng quà và áo ấm cho người dân trên khu vực biên giới
10 năm kết nghĩa cụm dân cư giữa biên giới tỉnh Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khệt 10 năm kết nghĩa cụm dân cư giữa biên giới tỉnh Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khệt

Theo QTTV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-tri-thu-hut-nguon-luc-tu-cac-to-chuc-phi-chinh-phu-de-gop-phan-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-160140.html

In bài viết