“Đối với các khoản thu yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh sau đó mới tổ chức thực hiện. Các đơn vị không được thực hiện việc thu tiền (kể cả tạm thu) khi chưa thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh;…”, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tại văn bản số 1145/SGD&ĐT-KHTC ngày 25/8/2020 hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2020 – 2021.
Phú Thọ: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi Phú Thọ: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi
Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng

Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng các khoản thu được thống nhất, chặt chẽ theo đúng các quy định của pháp luật và phù hợp điều kiện của người dân, phụ huynh học sinh trên địa bàn; Sở GD&ĐT Phú Thọ đã ban hành văn bản số 1145/SGD&ĐT-KHTC ngày 25/8/2020 về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2020 – 2021 (gọi tắt là: Văn bản số 1145/SGD&ĐT-KHTC).

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ hướng dẫn thu học phí: Đối với cơ sở giáo dục công lập, mức thu học phí năm học 2020 - 2021: Thực hiện theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Phú Thọ quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ;…Về giá dịch vụ trông giữ xe: Thực hiện theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Các khoản thu khác: Đối với việc dạy thêm, học thêm: Thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn tại Văn bản số 1294/SGD&ĐT-TTr ngày 11/9/2019 của Sở GD&ĐT; thực hiện thanh, quyết toán tiền học thêm theo đúng quy định hiện hành; mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua Hội đồng trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu: Thực hiện theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên;…

phu tho huong dan cong tac quan ly thu chi nam hoc 2020 2021 co gi moi
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu: Đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường trong quá trình thực hiện cần lưu ý: Việc quản lý, sử dụng phải đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, các đơn vị không được chi cho công tác quản lý dưới bất kỳ hình thức nào, phải hạch toán riêng từng khoản thu, chi trên hệ thống sổ sách kế toán và được tổng hợp báo cáo quyết toán thu chi hàng năm, không được điều chuyển từ khoản thu này sang khoản thu khác.

Đối với các khoản thu yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh sau đó mới tổ chức thực hiện. Các đơn vị không được thực hiện việc thu tiền (kể cả tạm thu) khi chưa thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh.

Đặc biệt, việc tiếp nhận nguồn tài trợ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 1166/SGDĐT-KHTC ngày 21/9/2018 của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT.

Đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh: Thực hiện theo quy định tại điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT), trong quá trình thực hiện cần lưu ý: Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT… Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh;…

Ban đại diện Cha mẹ học sinh không được thu các khoản gì?

Theo quy định tại khoản 4 điều 10 Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT ngày 21/ 11/2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, có nêu:

4. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

a) Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Sở GD&ĐT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định (nếu có). Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với Hiệu trưởng những cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện thu chi không đúng quy định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Công bố số điện thoại đường dây nóng để người học, cha mẹ người học và nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định.

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đề nghị: UBND các huyện, thị, thành: Ban hành văn bản hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học cho các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm, thực hiện đầy đủ chế độ quản lý tài chính theo quy định; thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp, kịp thời chấn chỉnh tình hình lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định (nếu có);...

Đối với các cơ sở giáo dục: Tổ chức quan triệt và phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh các văn bản chỉ đạo thu, chi của các cấp quản lý giáo dục; niêm yết công khai các văn bản chỉ đạo. Các cơ sở giáo dục không được thực hiện hoặc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định… Các cơ sở giáo dục không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;…

Các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản thu học phí, giá dịch vụ bằng tiền mặt, các đơn vị phải nộp đầy đủ, kịp thời số tiền mặt đã thu vào Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch theo chế độ quy định. Đối với các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản thu khác đơn vị phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại để quản lý thu, chi.

Các khoản thu, chi phải đúng đối tượng, định mức, chế độ và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ và thực hiện việc quyết toán, báo cáo tài chính theo quy định hiện hành. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về các khoản thu chi sai quy định;…

Phú Thọ: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi Phú Thọ: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi

“Thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng “lạm ...

Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, ...

Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao thực hiện tốt việc dạy học và thu học phí Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao thực hiện tốt việc dạy học và thu học phí

Theo Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Lâm Thao, Năm học 2019- 2020, ngành GD&ĐT huyện đã triển khai hoàn thành tốt ...

In bài viết

Truyền hình