Ngày 9/2/2023, tại Hà Nội, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học khoa học “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.
Đón Tết cùng công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ Đón Tết cùng công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ
Hơn 8,4 lượt triệu đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết Hơn 8,4 lượt triệu đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Với mục tiêu phân tích, đánh giá, làm rõ kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; trao đổi, thảo luận nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong khối liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội thảo này vừa thể hiện trách nhiệm, vừa khẳng định niềm tin của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam.

ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong thời kỳ mới, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam tiếp tục được thể hiện trên nhiều phương diện và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là điều kiện quyết định cho thành công của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa . Sau hơn 35 năm đổi mới, với vai trò là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có mặt trong tất cả các ngành, nghề, các thành phần kinh tế.

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham gia Hội thảo.
Nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham gia Hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận bốn nhóm vấn đề gồm: Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và một số vấn đề về liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong 20 năm qua; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đánh giá kết quả xây dựng liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay;

Các đại biểu cũng dự báo, phân tích tình hình, các yếu tố tác động đến vị trí, vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm tới. Đồng thời, đưa ra giải pháp, kiến nghị xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong tình hình mới.

Đây là những căn cứ khoa học và thực tiễn rất cần thiết để Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Đảng về chủ trương, chính sách liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân, góp phần củng cố khối liên minh công nhân – nông dân – trí thức, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chỉ đạo triển khai hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nhu cầu nhà ở của công nhân rất cấp bách Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nhu cầu nhà ở của công nhân rất cấp bách
Vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong khắc phục hậu quả bom mìn và gìn giữ hòa bình Vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong khắc phục hậu quả bom mìn và gìn giữ hòa bình
Chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho đoàn viên, người lao động Chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho đoàn viên, người lao động
Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động phối hợp chặt chẽ bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động phối hợp chặt chẽ bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động
In bài viết

Truyền hình