Ngày 3/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Phát triển công tác đối ngoại nhân dân xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Phát triển công tác đối ngoại nhân dân xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh
Phát hiện nhiều thi thể bị phân hủy trong container chở phân bón ở Paraguay Phát hiện nhiều thi thể bị phân hủy trong container chở phân bón ở Paraguay
Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh TTXVN.

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết, Hội nghị nhằm tập hợp và phát triển trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045; góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức 6 hội nghị tại 6 Cụm thi đua để đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Thào Xuân Sùng, các Văn kiện đã bám chắc Cương lĩnh chính trị, đường lối đổi mới của Đảng (phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, tăng cường quốc phòng an ninh là cấp bách, trọng yếu, thường xuyên phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình đổi mới), chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham gia góp ý, làm rõ thêm vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những thành tựu và tồn tại, hạn chế của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, phân tích các giải pháp để nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, vai trò trung tâm nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị các dự thảo Văn kiện có đổi mới, song cần dựa trên các nguyên tắc và bảo đảm phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe, thống nhất giữa Đảng và nhân dân.

“Đây là Báo cáo Chính trị của Đảng nhưng phải được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trong quá trình đóng góp, từ nội dung đánh giá đến phương hướng sắp tới. Vì vậy quá trình lấy ý kiến nhân dân rất quan trọng”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương, nhìn chung các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo báo cáo, nhất là Báo cáo Chính trị, cho rằng các dự thảo đã được chuẩn bị công phu, có những vấn đề mới, đáp ứng cơ bản yêu cầu chất lượng trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, với trách nhiệm của mình, Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân vào Văn kiện Đại hội Đảng sẽ tiếp tục lắng nghe, tổng hợp các ý kiến đóng góp, chuyển cho Tiểu ban Văn kiện để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát triển công tác đối ngoại nhân dân xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Phát triển công tác đối ngoại nhân dân xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh

Tối 10/11, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Báo ...

Phát hiện nhiều thi thể bị phân hủy trong container chở phân bón ở Paraguay Phát hiện nhiều thi thể bị phân hủy trong container chở phân bón ở Paraguay

Các thi thể đều đã phân hủy, chỉ còn lại xương và tóc, lực lượng chức năng Paraguay đang nỗ lực để xác định danh ...

Tiền Giang có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long Tiền Giang có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Ông Hoàng Trung Hải, ...

In bài viết

Truyền hình