Mới đây, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) đã ký kết Biên bản Dự án “Phát triển năng lực cho Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị” với kinh phí hơn 6 tỉ đồng, kéo dài trong 12 tháng.
npa hop tac cung quang tri giam thieu toi muc thap nhat tai nan bom min vat no NPA-RENEW di dời và phá hủy 231 vật liệu nổ tại Quảng Trị
npa hop tac cung quang tri giam thieu toi muc thap nhat tai nan bom min vat no NPA-RENEW giúp Quảng Trị khắc phục hậu quả bom mìn chiến tranh
npa hop tac cung quang tri giam thieu toi muc thap nhat tai nan bom min vat no
Lễ kí kết Biên bản thỏa thuận giữa Sở Ngoại vụ và NPA (Ảnh: Baoquangtri)

Từ thành công của giai đoạn 1 (2018 – 2020) Dự án “Phát triển năng lực cho Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị” (QTMAC) và sự cam kết tài trợ của Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID), Sở Ngoại vụ Quảng Trị và tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) tiến hành ký kết Biên bản thỏa thuận về việc tiếp tục hợp tác thực hiện Dự án QTMAC giai đoạn 2020 - 2021. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Nam và Giám đốc Quốc gia NPA Jan Erik Stoat tham dự buổi ký kết.

Dự án QTMAC giai đoạn 2020 - 2021 dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 12 tháng, bắt đầu từ ngày 1/4/2020-31/3/2021 với tổng ngân sách là 201.700 bảng Anh, tương đương với hơn 6 tỉ đồng.

Các hoạt động chính của dự án gồm có: tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị dưới sự quản lý của Sở Ngoại vụ Quảng Trị. Đào tạo nhân lực để đảm bảo tính bền vững, liên tục và năng lực hoạt động cho cán bộ địa phương của QTMAC về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quản lý khắc phục bom mìn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hoàn thiện các công cụ pháp lý và quy trình hướng dẫn liên quan đến các hoạt động điều phối khắc phục hậu quả bom mìn ở Quảng Trị và tham mưu hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ đạo Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh dưới sự chỉ đạo của Sở Ngoại vụ sẽ sớm được triển khai.

QTMAC có nhiệm vụ tham mưu giúp Sở Ngoại vụ triển khai thành công và có hiệu quả các kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016 – 2020 và 2021 – 2025 trong khuôn khổ thực hiện Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016 – 2025 của tỉnh Quảng Trị; xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch chi tiết về hợp tác khắc phục bom mìn hằng năm giai đoạn 2021 – 2025 do Ban Chỉ đạo Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh phê duyệt.

Từ đó hướng tới những mục tiêu dài hạn là giảm thiểu tới mức thấp nhất tai nạn bom mìn, vật nổ đối với cộng đồng, hướng tới một Quảng Trị an toàn vào năm 2025; định hướng xây dựng QTMAC trở thành trung tâm hành động bom mìn khu vực và đầu mối kết nối với Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC).

Tại buổi ký kết, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Nam ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Sở Ngoại vụ, tổ chức NPA và các tổ chức phi chính phủ khác đã cùng xây dựng và phát triển QTMAC và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện năng lực và cơ chế vận hành. Chính quyền tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để giúp những sáng kiến của các tổ chức sẽ sớm trở thành hiện thực.

npa hop tac cung quang tri giam thieu toi muc thap nhat tai nan bom min vat no PeaceTrees VietNam giúp những mầm xanh nảy nở, đơm hoa và kết trái ở vùng đất mìn Quảng Trị

Đã nhiều năm trôi qua nhưng ký ức về hành trình đầu tiên đến Việt Nam, thăm Quảng Trị vẫn rưng rức trong tim bà ...

npa hop tac cung quang tri giam thieu toi muc thap nhat tai nan bom min vat no PeaceTrees Việt Nam: Một phần tư thế kỷ nỗ lực vì một Quảng Trị "sạch" bom đạn

Đến nay, PeaceTrees Việt Nam đã làm sạch hơn 480.000 ha, tìm và phá hủy gần 118.000 vật liệu chưa nổ các loại.

npa hop tac cung quang tri giam thieu toi muc thap nhat tai nan bom min vat no Tổ chức Roots of Peace tiếp sức Quảng Trị "phủ xanh" vùng đất đạn bom

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, tổ chức Roots of Peace (ROP) đã khẳng định lại cam kết sẽ ...

In bài viết

Truyền hình